Met HouseFunding...

een hypotheek
voor

Hoe het kan !

Een hypotheek voor iedereen!

Op de markt voor het kopen van een woning is het voor studenten, starters met een jaarcontract, freelancers en ZZP-ers vrijwel niet mogelijk om een een woning te kopen. Een groep van ruim 2,1 miljoen Nederlanders. Zij komen niet in aanmerking voor een hypotheek van een bank, doordat ze geen vast inkomen hebben.

Voor deze groep (aspirant) woningkopers is er House Funding.

Bij House Funding wordt de koopwoning gefinancierd op basis van crowdfunding (publieksfinanciering). Niet de bank maar het sociaal netwerk zorgt daarbij voor de financiering. De koper deelt het risico én het rendement met het sociaal netwerk (de funders).  

House Funding is de facilitator van hét online platform waar iedereen, zonder tussenkomst van een bank, woonruimte kan kopen.  

Wat zijn de voorwaarden

Om voor een hypotheek via House Funding. in aanmerking te komen zijn er de volgende  voorwaarden:

 • minimaal 18 jaar oud,
 • vaste verblijfplaats in Nederland,
 • Nederlandse bankrekening op jouw naam,
 • een sociaal netwerk, dat bereid is om in jouw woning te investeren,
 • je hebt voldoende financiële middelen om de waarborgsom en de aanloopkosten te kunnen voldoen.

Wil je de kans op een succesvolle wervingscampagne zo groot mogelijk maken dan zijn er de volgende aandachtspunten:

 • uitstekende reputatie en een zo breed mogelijk sociaal netwerk (familie, vrienden, collega’s) die door jou kunnen worden benaderd om de koopwoning mede te financieren,
 • voldoende hoog (variabel) inkomen dat toereikend is om de maandelijkse hypotheeklast te kunnen betalen,
 • uitstekende betalingsmoraal,
 • het toestaan van externe investeerders die, bij verkoop, meedelen bij een waardestijging van de woning.

Hoe werkt het

Stel je ziet op Funda of bij een makelaar de woning die je graag wilt kopen. De bank geeft je geen hypotheek omdat je niet aan hun  (inkomens)voorwaarden voldoet.

Als alternatief kun je gebruik maken van  House Funding.

Klik hieronder op de knop “Start een campagne”. Vul het formulier in en verstuur het. We nemen daarna contact met je op om te zien of je de woning alsnog kunt laten financieren.

De LOANER

 

De LOANER is de aspirant-koper van de woning en heeft als doel om middels crowdfunding een woning te kunnen kopen.

De LOANER koopt de woning onder voorbehoud van financiering. 

We verdelen het financieringsdoel in 360 delen (kavels) en verkopen deze kavels elk voor een bedrag van 1/360e deel van het financieringsdoel aan FUNDERS (de investeerders).

De kavels zijn genummerd van 1 t/m 360. Elk kavel is uniek en wordt maar één keer verkocht.

Met de LOANER wordt een campagneperiode afgesproken van bijvoorbeeld twee weken. In deze campagneperiode moeten alle 360 kavels worden verkocht. Zodra dit het geval is kan de aankoop  definitief worden gerealiseerd.

De LOANER lost vervolgens iedere maand een kavel af (kavel 1 in de 1e maand en kavel 360 uiteindelijk in de 360e maand = na 30 jaar) verhoogd met de vaste overeengekomen rente. Elke maand komt het volledige eigendom van de woning een stukje dichterbij.

Lukt het echter niet om alle kavels binnen de campagneperiode te verkopen dan is het helaas niet mogelijk om de woning op basis van crowdfunding te financieren. De aspirant koper ontbindt, vóór de vervaldatum, het voorlopige, onder voorbehoud van financiering, koopcontract. De reeds betaalde kavels worden per omgaande door House Funding aan de funders terugbetaald.

De FUNDER

De FUNDER helpt de koper en investeert in de woning door het kopen van één of meer kavels.

Iedere campagne kent een financieringsdoel. Bij een hypotheek van bijvoorbeeld € 250.000,– is de aankoopwaarde van een kavel € 694,44 (€ 250.000,– / 360).

De FUNDER wordt gedeeltelijk eigenaar van de woning (voor 1/360e deel) tot het moment dat de kavel wordt afgelost. De waarde van een kavel is de intrinsieke waarde (de waarde waarvoor de kavel is aangeschaft) vermeerderd met de rente voor de termijn dat het geld wordt uitgeleend.

De FUNDER krijgt na de maand waarop zijn kavel eindigt zijn aankoopprijs verhoogd met rente berekend tot en met de laatste dag van de maand waarin de kavel eindigt. Als de FUNDER dus kavel 012/360 bezit dan wordt deze door de LOANER direct na de 12e maand na de startdatum aan de FUNDER terugbetaald.

De betaling wordt door House Funding gegarandeerd voor zover de koper de betreffende maandtermijn heeft betaald.

Bij tussentijdse verkoop, voor de aflosdatum van het kavel, krijgt de FUNDER de vergoeding voor zijn aandeel in de woning.  

De rol van House Funding

House Funding. verzorgt de crowdfundingscampagne. Met de (aspirant) koper en de (aspirant) investeerders wordt de financiering van de koopwoning afgestemd. Zodra 100% van de (eigendoms) certificaten zijn verkocht, kan de koper de woning definitief kopen.

House Funding. is faciliteert de financiering van de woning en beheert de belangen van zowel de LOANER als van de FUNDERS. Onder andere wordt de maandelijkse betaling vanuit de LOANER naar de FUNDER verzorgd en worden de betrokkenen geinformeerd over de status van de financiering.

House Funding. wil de deelnemers aan HouseFunding faciliteren bij het vormen van vermogen. Dit geldt voor zowel de loaners als ook voor de funders.

Bij het doorlopen van de woonfase is:

 • het eerste doel om al op jonge leeftijd, door het kopen van een woning, jezelf huurvrij te maken,
 • daarna volgt de fase om de koopwoning hypotheekvrij te maken,
 • het uiteindelijke doel is het realiseren van financiële vrijheid 

Je beschikt nu over een hypotheekvrije woning en je krijgt de mogelijkheid om je vermogen verder te laten groeien, bijvoorbeeld als funder. De hypotheekvrije woning is jouw pensioenvoorziening!

Het Netwerk van Eigenaren (NvE)

De NvE bestaat uit de volgende betrokkenen:

1. degene(n) die de woning hebben gekocht (LOANERS)
2. degenen die de woning hebben gefinancierd (FUNDERS)
3. de facilitator (HOUSE FUNDING)

Wil je LENEN voor een hypotheek op basis van crowdfunding ?

LENEN

Wil je INVESTEREN in een hypotheek op basis van crowdfunding ?

INVESTEREN