Bestelvoorwaarden

 

De toezegging om een eigendomsaandeel te kopen (De Pledge)

 • U meldt u aan als Funder bij HouseFunding. Klik hier om u aan te melden

 • Bij een campagne voor het kopen van een woning, bestelt u 1 of meerdere kavels

 • U plaatst de kavels in het winkelmandje en voert de bestelling uit. U hoeft nog niets te betalen.

 • Met een bestelling geeft u een toezegging (commitment) om in de aankoop van een woning te willen investeren

 • U kunt tijdens de Pledge op elk moment uw commitment weer intrekken

De aankoop van een eigendomsaandeel (De Funding)

 • Zodra alle kavels zijn besteld is er 100% toezegging voor de aankoop van de woning

 • U krijgt vervolgens het verzoek om uw toezegging gestand te doen

 • U heeft 48 uur de tijd om de betaling uit te voeren. Daarna wordt de kavel weer vrijgegeven. Heeft u meer tijd nodig neem dan contact op met info@housefunding.nl

 • Zolang de campagne nog niet voor 100% is geslaagd kunt u uw aankoop nog intrekken

 • Bij een 100% geslaagde funding kan de aankoop niet meer worden geannuleerd. Er is geen herroepingsrecht mogelijk. De campagne is geslaagd, het voorbehoud van de financiering vervalt. De aankoop van de woning is een feit.

 • Lukt het onverhoopt niet om de woning op basis van HouseFunding te financieren dan vervalt de bestelling en wordt het aankoopbedrag per omgaande terugbetaald.  

 

Woon- en pandrecht

 • Met de aankoop van een (eigendoms)certificaat bent u (mede)eigenaar van de woning.

 • Het woonrecht draagt u over aan de koper van de woning.

 • De koper is verantwoordelijk voor het onderhoud en de periodieke betaling van de hypothecaire lening

 • Het pandrecht draagt u als (mede)eigenaar over aan House Funding B.V. 

 • House Funding heeft, namens alle funders, het pandrecht en zorgt voor de verwerking en het nakomen van de financiële verplichtingen.

 

Klik hier voor de algemene voorwaarden >>