Bestelvoorwaarden

 

De aankoop van een eigendomsaandeel

 • U meldt u aan als Funder via HouseFunding. Klik hier om u aan te melden

 • Bij een campagne voor het kopen van een woning, bestelt u 1 of meerdere kavels

 • U plaatst de kavels in het winkelmandje en voert de bestelling uit. U hoeft nog niets te betalen. 

 • Met een bestelling geeft u een toezegging (commitment) om de Loaner te helpen bij de aankoop van een woining

 • U kunt op dit moment nog eenvoudig uw commitment weer intrekken

 • Zodra alle kavels zijn besteld is de funding geslaagd. Er is 100% toezegging van funders voor de aankoop van de woning

 • U krijgt vervolgens het verzoek om uw toezegging gestand te doen

 • U heeft 24 uur de tijd om de betaling uit te voeren. Daarna wordt het kavel weer vrijgegeven

 • Lukt het onverhoopt niet om de woning op basis van HouseFunding te financieren dan vervalt de bestelling en wordt het aankoopbedrag per omgaande terugbetaald.

 • Bij een 100% geslaagde funding kan de aankoop niet meer worden geannuleerd. Er is geen herroepingsrecht mogelijk. De campagne is geslaagd en de aankoop van de woning is een feit.  

 

Woon- en pandrecht

 • Met de aankoop van een (eigendoms)certificaat is een Funder gedeeltelijk de eigenaar van de woning.

 • Het woonrecht draagt u over aan de koper van de woning.

 • De koper is verantwoordelijk voor het onderhoud en de periodieke betaling van de hypothecaire lening

 • Het pandrecht draagt u over aan House Funding B.V. 

 • House Funding heeft, namens de funders, het pandrecht en zorgt voor het verwerken en  nakomen van de financiële verplichtingen.

 

Klik hier voor de algemene voorwaarden >>