Bestelvoorwaarden van Housefunding

De aankoop

  • Na aankoop van een (eigendoms)certificaat heeft u het recht om de aankoop te annuleren tot het moment dat er sprake is van een 100% geslaagde funding.
  • Lukt het niet om de woning op basis van HouseFunding te financieren dan vervalt de bestelling en wordt het aankoopbedrag per omgaande terugbetaald.
  • Bij een 100% geslaagde funding kan de aankoop niet meer worden geannuleerd. Er is geen herroepingsrecht.

Woon- en pandrecht

  • Met de aankoop van een (eigendoms)certificaat bent u gedeeltelijk de eigenaar van de woning.
  • Het woonrecht draagt u over aan de koper van de woning.
  • De koper is verantwoordelijk voor het onderhoud en de periodieke betaling van de hypotheek.
  • Het pandrecht draagt u over aan House Funding B.V.
  • House Funding zorgt, als bemiddelaar, voor het nakomen en het verwerken van de financiële verplichtingen van de koper.

Klik hier voor de algemene voorwaarden