CAMPAGNE GEGEVENS
 •  285.000,00

  Streefdoel
 •  104.500,44

  Ingezamelde donaties
 • 0

  Aantal dagen nog te gaan

Ingezameld percentage :
36.67%

PRIJS

Prijs per kavel/eigendomscertificaat:

 791,67


LOANER

K. van Wieren

10 Campagnes | 0 Geliefde campagnes

See full bio.


Artikelnummer: 7772LZ-24 Categorie:

Beschrijving

Onderstaand de belangrijkste aandachtspunten.
Voor gedetailleerde informatie bestel in het blok linksboven de financieringsbrochure.

De woning

 • Koopsom € 285.000
 • 100%% financiering op basis van crowdfunding door sociaal-netwerk/externe financiers
 • 100K (35%+) wordt op voorhand door de familie gefinancierd
 • Hypothecaire lening met 1e pandrecht
 • Optionele herziening rente: na 10 jaar (120 maanden) 
 • Duur totale hypotheek: 30 jaar
 • Zie op Funda voor de omschrijving: https://www.funda.nl/koop/hardenberg/huis-42404731-hondsdraf-24/

   

Gegevens hypothecaire lening/funders:

 • De hypothecaire lening van € 285.000,– wordt verdeeld in 360 certificaten
 • Het tarief voor een financier/funder bedraagt: € 791,67  per certificaat
 • De financier/funder ontvangt een vaste gegarandeerde rente van 2,0%-4,0%

De volgende certificaten zijn nog beschikbaar:

 • Schijf 1: #001-#090: Rente 4% 
  #001-#006 – In optie
  #007-#090 – Beschikbaar
 • Schijf 2: #091-#180: Rente 3% 
  #091-#180 – Beschikbaar
 • Schijf 3: #181-#240: Rente 2% 
  #181-#233 – Beschikbaar
  #234-#240 – In optie
 • Schijf 4: #241-#360: Rente 2% 
  #241-#360 – In optie

Het vervolg

 • Maandelijks wordt gemiddeld één certificaat afgelost en gaat het certificaat/deeleigendom over naar de eigenaren/bewoners
 • Een funder weet van tevoren op welke datum, welk bedrag op zijn bankrekening uiterlijk regulier zal worden overgemaakt.
 • Bij tussentijdse verkoop ontvangen de eigenaar/financiers de netto-opbrengst naar rato van het eigendomsaandeel
 • Bij een tussentijdse aflossing wordt eerst schijf 4 afgelost, daarna schijf 3, schijf 2 en tenslotte schijf 1
 • De loaner heeft de mogelijkheid om de hypothecaire lening tussentijds in het geheel over te sluiten of af te lossen
 • De funders helpen de kopers/bewoners om de aankoop van een woning mogelijk te maken (het sociaal/maatschappelijk rendement)
 • Het risico en het rendement wordt gespreid tussen financiers en eigenaar/bewoners
 • De rente gaat in per 1 november 2021
Voorbeeld bestelprocedure:
 • Kies bijvoorbeeld voor kavel 12 (#012/360). Koop een eigendomscertificaat van € 791,67 en ontvang  op 1 oktober 2022 de opgebouwde rente over de periode van één jaar van € 32,25 (= cumulatief 4,1% rente) en de terugbetaling van de waarde van het certifficaat  € 791,67 op uw bankrekening . Dit is in totaal een bedrag van  € 823,92
 • Op 1 oktober 2022 gaat het eigendomscertificaat #012/360 over van de funder naar de bewoners.
 • Wilt u hulp om één of meerdere certificaten te bestellen, neem contact op met info@housefunding.nl 
 • (Let op: dit is een voorbeeld zonder links)

 • Plaats de kavel in de winkelmand, kies uit de 3 mogelijkheden (neem een optie of bestel direct) en plaats de bestelling: 
 • (Let op: dit is een voorbeeld zonder links)

 Gegevens kopers/loaners:
 • Te betalen vaste rente door loaner(s): 2,75% (looptijd 10 jaar)
 • De rente is voor belasting aftrekbaar
 • De bruto maandtermijn (op basis van annuïteit 30 jaar) bedraagt: €1.163,49 per maand / 10 jaar lang / 120 termijnen
 • Maandtermijn loaner: € 1.163 (gemiddeld per maand €792 aan aflossing + € 371 aan rentekosten)
 • Als waarborg geldt 2 maandtermijnen. Deze waarborg wordt aan het eind van de lening verrekend
 • Maandelijks wordt er één certificaat afgelost
 • Na 120 maandtermijnen is de lening voor een gedeelte (rond 71K) afgelost en wordt deze voor het restbedrag verlengd c.q. kan het certificaat, met wederzijdse overeenstemming,  inclusief de te betalen opgebouwde rente worden afgelost.
 • De koper/loaner kan tussentijds de hypothecaire lening oversluiten en/of de woning tegen de marktwaarde verkopen. Met de actieve funders wordt de waarde van het certificaat + de te betalen opgebouwde rente verrekend 
 • Bij een reguliere aflossing zijn er voor de loaner geen verdere kosten en is de woning na 360 termijnen afgelost 
Gegevens financiers/funders:
 • Als alternatief op banksparen met een vast hoog rendement van 2,0% – 4,0%
 • Na 10 jaar refund of verlenging leentermijn
 • De hypothecaire lening kan eerder (gedeeltelijk) worden afgelost. De funder ontvangt dan de refund + de opgebouwde rente.
 • Het certificaat kan tussentijds door de funder te gelde worden gemaakt door aflossing (indient beschikbaar) of door verkoop
 • Voor een funder zijn er geen verdere kosten

Eigendomscertificaten

De hypothecaire lening wordt verdeeld in 360 kavels. Deze kavels worden als certificaten te koop aangeboden.

Met een certificaat wordt u mede-eigenaar van de woning. Als funder koopt u een stukje eigendom van de woning. Tijdens of na de looptijd van 10 jaar wordt het (deel)eigendom door de loaner afgelost. 

De funders fungeren als ‘cooperatieve geldverstrekkers’ en dragen de gezamenlijke verpanding (het recht van 1e hypotheek) over aan House Funding B.V.

Bij het oversluiten van de lening of bij verkoop van de woning ontvangt iedere (deel)eigenaar de opgebouwde rente + een refund van de investering

Opbrengst (1)

Rente-opbrengst per certificaat  per jaar:

 • Bij 4,0% rente: €  31,67  (certificaat 001-090)
 • Bij 3,0% rente: €  23,75   (certificaat 091-180)
 • Bij 2,0% rente: €  15,83   (certificaat 181-360)   

           + Na 10 jaar refund van € 791,67

Opbrengst (2)

Bij verkoop van de woning *:

 • Bij waardestijging:                 rente + netto opbrengst naar rato aandeel
 • Bij gelijkblijvende waarde:    rente + netto opbrengst naar rato aandeel
 • Bij waardedaling:                   rente + netto opbrengst naar rato aandeel

De gegevens zijn zo goed en nauwkeurig mogelijk weergegeven. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. 

Naam Donatie hoeveelheid Datum
Klaas van Wieren  4.750,02 16-09-2021 / 09:09
Klaas van Wieren  791,67 08-09-2021 / 10:09
Klaas van Wieren  98.958,75 05-09-2021 / 23:09