CAMPAGNE GEGEVENS
 •  250.000,00

  Streefdoel
 •  0,00

  Ingezamelde donaties
 • 0

  Aantal dagen nog te gaan

Ingezameld percentage :
0%

PRIJS

Prijs per kavel/eigendomscertificaat:

 1.666,67


LOANER

K. van Wieren

10 Campagnes | 0 Geliefde campagnes

See full bio.


Artikelnummer: 18MT002 Categorie:

Beschrijving

 • Let op: 

Dit is een voorbeeld van de financiering van een koopwoning 

op basis van crowdfunding!

 

Basisgegevens

Gegevens woning

 • Aankoop woning: € 250.000,– K.K.
 • 100% financiering op basis van crowdfunding 
 • Rentevaste periode: 30 jaar 
 • Voor de financiering wordt het eigendom van de woning gesplitst in 360 eigendomsaandelen
 • De verplichting voor de koper is de maandelijkse afbetaling van de termijn (rente+aflossing) en de onderhoudsplicht
 • Maandelijks verkrijgt de koper na betaling van de maandtermijn, één eigendomsaandeel 
 • De financier krijgt een refund van de investering + de opgebouwde rente
 • Met een hypotheciare lening via HouseFunding wordt het financieel risico en het rendement gespreid 

Gegevens hypothecaire lening

 • De hypothecaire lening van € 250.000,– wordt verdeeld in 360 eigendomsaandelen
 • De financiers betalen: € 694,44  per 1/360 eigendomsaandeel
 • De duur van de investering kan door de funder zelf worden bepaald (van 1 maand tot 360 maanden)
 • Loaners/Funders verkrijgen het gezamenlijk recht van (deel)eigendom
 • Maandelijks wordt er één aandeel afgelost. Het eigendom van dit aandeel gaat dan over van funder naar de loaner/eigenaar
 • Bij een reguliere aflossing ontvangt de funder een refund van de investering vermeerderd met de opgebouwde cumulatieve rente
 • Een funder weet van tevoren precies op welke datum, welk bedrag naar zijn bankrekening zal worden overgemaakt
 • Bij tussentijdse verkoop van de woning ontvangt de funder de opgebouwde rente en naar rato het aandeel in de netto opbrengst
 • De funders helpen de kopers/loaners om de aankoop van een woning direct, buiten een (groot)bank om, mogelijk te maken (sociaal rendement)

 Gegevens loaner(s)

 • Bijvoorbeeld starters/zelfstandigen met maandelijks een vast inkomen
 • Zij kiezen voor financiering  via een hypothecaire lening op basis van crowdfunding
 • Zij schakelen bij voorkeur hun (sociaal) netwerk van familie, vrienden, bekenden in voor een directe financiering
 • Zij benaderen (via HouseFunding) externe investeerders en bieden een uitstekende propositie in combinatie met een hoog rendement 
 • Met een vaste rente (op basis van annuïteit 30 jaar/360 termijnen)
 • Te betalen rente door de koper(s): vaste rente van bijvoorbeeld 2,3% 

Gegevens funder(s)

 • Investering bedraagt: € 694,44 per aandeel (€ 250.000,–/ 360)
 • Rentevergoeding funders: vaste rente van bijvoorbeeld 2,0% cumulatief bij directe financiering (ter vergelijking de bankrente is momenteel rond de 0,0%)
 • De rente wordt uitbetaald op de expiratiedatum (refund investering + cumulatief opgebouwde rente), bij oversluiting lening of bij verkoop
 • De funder(s) hebben als collectief het 1e pandrecht
 • De funder kiest zelf de expiratiedatum van het aandeel (1 maand , 2 maanden … 360 maanden)
 • Of hij/zij kiest een pakket van bijvoorbeeld 12 aandelen, 36 aandelen, 120 aandelen, 180 aandelen of het volledige pakket van 360 aandelen
 • Maandelijks lost de koper/loaner één aandeel af. De funder krijgt een refund + de cumulatieve rente
 • Tussentijds kan het eigendomsaandeel worden verkocht tegen de op dat moment courante waarde / koers
 • Geen kosten of verplichtingen voor funder(s)

Voorbeeld bestelprocedure

 • Kies als financier bijvoorbeeld voor een looptijd van 180 maanden (kavel #180/360). U koopt een eigendomscertificaat van € 694,44 en ontvangt vervolgens bij een reguliere aflossing op 1 januari 2035 een bedrag van € 937,17 (= inclusief € 242,72 rente) op uw bankekening.
  (Let op: dit is een printscreen als voorbeeld zonder links)

Voorbeeld ‘winkelmand’:

 • Plaats de kavel in de winkelmand, kies uit de 3 mogelijkheden (neem een optie of bestel direct) en plaats de bestelling:
  (Let op: dit is een printscreen als voorbeeld zonder links)

Het vervolg ‘de opbouw’

 • Zodra er een 100% toezegging is van financiers om de woning te financieren, volgt de feitelijke financiering
 • De aankoop van de woning kan, onder voorbehoud van financiering, in gang worden gezet
 • Zodra de koopsom volledig is volgestort, kan de woning definitief worden gekocht 

Het vervolg ‘de afbouw’

 • De koper(s) betalen een vaste rente van bijvoorbeeld: 2,3% (looptijd van 30 jaar, annuiteit)
 • Maandtermijn loaner: € 962 (gemiddeld per maand € 694 aflossing + € 268 rente)
 • Met de betaling van de maandelijkse termijn heeft de loaner het woonrecht
 • Bij het het oversluiten van de lening of bij tussentijdse verkoop van de woning betaalt de loaner 1% exitfee over het resterende leenbedrag
 • Bij een reguliere aflossing zijn er geen verdere kosten voor de loaner

Kosten ‘koper/loaner’

 • Kosten koper (K.K.): ca 2%-5% / bij nieuwbouw (V.O.N.) geen kosten koper
 • Via HouseFunding geen verplichte kosten hypotheekadvies en geen afhandelingskosten bank.
 • Overdrachtsbelasting: 0% (<35 jaar), 2% (35+ jaar) en 8% (beleggers)
 • 30 jaar lang vaste termijn van bruto € 962,–per maand (gemiddeld per maand € 694,– aan aflossing en € 268,– rente 
 • De betaalde rente is aftrekbaar voor de belasting
 • Bij het oversluiten van de lening (of bij verkoop van de woning) vergoeden de kopers/loaners aan
  • HouseFunding: 1%  over het resterende leenbedrag als exitfee
  • De funders: de opgebouwde rente + naar rato de netto-waarde/-opbrengst
 • Bij een reguliere aflossing zijn er geen kosten voor de loaner

Totalen / kosten HouseFunding

 • Totaal betalingstermijnen loaner: 360 maanden x € 962,– per maand       =  € 346.320
 • Totaal uit te betalen aan de financiers: 360x refund + cumulatieve rente =  €  342.740
 • Kostendekking HouseFunding 360 x € 9,94 per maand                                  = €     3.580
 Interesse voor het funden van deze woning? https://housefunding.nl/investeren

Dit betreft een voorbeeldwoning!!! Interesse? https://housefunding.nl/lenen/

Eigendomscertificaten

De hypothecaire lening wordt verdeeld in 360 kavels. Deze kavels worden als eigendomscertificaten aan het sociaal netwerk te koop aangeboden.

Eigendomscertificaten zijn aandelen in een woning. Een funder koopt een stukje eigendom van de woning. De koper van de woning lost elke maand minimaal één certificaat af. Het (deel)eigendom gaat daarmee over van de funder naar de koper. Geleidelijk wordt de koper de volledige eigenaar van de woning.

Bij een huizencrisis wordt het risico van een prijsdaing gespreid over de aandeelhouders. Daarentegen kunnen aandeelhouders, bij tussentijdse verkoop van de woning, ook profiteren van een waardestijging.

Gedurende de periode van de hypothecaire lening heeft de koper het woonrecht en de onderhoudsplicht voor de woning. De funders fungeren als (familie)bank en dragen, als collectief, de verpanding (het recht van 1e hypotheek) over aan House Funding B.V.

Bij het oversluiten van de lening of bij verkoop van de woning ontvangt iedere (deel)eigenaar de opgebouwde cumulatieve rente + bij verkoop de netto-opbrengst naar rato van het eigendomsaandeel.

Opbrengst (1)

Bij een reguliere aflossing:

 • Na   1 jaar: €     708,46 (certificaat 012/360)
 • Na   5 jaar: €     767,42 (certificaat 060/360)
 • Na 10 jaar: €     848,06 (certificaat 120/360 
 • Na 20 jaar: € 1.035,64 (certificaat 240/360) 
 • Na 30 jaar: € 1.264,73 (certificaat 360/360)

Opbrengst (2)

Bij tussentijdse verkoop van de woning *:

 • Bij waardedaling – 25%:       €  520,83
 • Bij gelijkblijvende waarde:  €   694,44*= of
 • Bij waardestijging + 25%:   €    868,05
 • Bij waardestijging + 50%:   € 1.041,66

* netto-opbrengst

De gegevens zijn zo goed en nauwkeurig mogelijk weergegeven. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. 

Naam Donatie hoeveelheid Datum

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.