Welnastraat 613, 1096 GJ Amsterdam


KORTE OMSCHRIJVING

Studio in het populaire Amstelkwartier in Amsterdam
  INTERESSE IN DEZE CAMPAGNE?
  Vul uw e-mail adres in om meer informatie over deze campagne te ontvangen voordat u besluit kavels te kopen.

  AFBEELDINGENGALLERIJ
  CAMPAGNE GEGEVENS
  •  235.000,00

   Financieringsdoel
  •  47.000,16

   Bedrag opgehaald
  • 10

   Dagen te gaan

  Percentage opgehaald :
  20.00%

  PRIJS

  Prijs per kavel/eigendomscertificaat:

   652,78


  LOANER

  K. van Wieren

  5 Campagnes | 0 Favoriete campagnes

  Zie volledige Bio.


  KIES UW EIGENDOMSCERTIFICAAT
  Wissen
  Artikelnummer: 1096GJ-431-06 Categorie:

  Beschrijving

  Welnastraat 613, 1096 GJ  Amsterdam

  De oriëntatie | De toezegging | De funding | De aflossing

  Via House Funding wil een jonge, hoog-opgeleide professional, die werkzaam is in de financiële sector, bovenstaande woning kopen. Hij wil de aankoop voor een gedeelte financieren met een hypothecaire lening op basis van crowdfunding (publieksfinanciering). U kunt nú meedoen en toezeggen de woning mede te willen financieren. Een toezegging verplicht u nog tot niets. Met een toezegging geeft u aan geïnteresseerd te zijn. Zodra er 100% aan toezeggingen binnen zijn kan de woning, onder voorbehoud van financiering, worden gekocht. De werkelijke funding start en beslist u óf u daadwerkelijk deeleigenaar wilt zijn van deze waardevaste woning.

  De woning
  • Het betreft de financiering van een vrijwel nieuwe Studio in het populaire Amstelkwartier
  • WOZ-waarde woning: € 225.000,– (peildatum 01-01-2019)
  • Vraagprijs: € 205.000
  • (Taxatie)waarde woning: € 235.000,–
  • Totaal hypothecaire lening: € 235.000,–
  • Bij de hypothecaire lening is rekening gehouden met overbieding / (ver)bouwdepot
  • Loan-To-Value = 80% (LTV)
  • Eigen geld € 47.000,–
  • Benodigde externe financiering € 188.000,–
  • https://www.funda.nl/koop/amsterdam/appartement-87626335-welnastraat-613/

  Hypothecaire lening:

  • De hypothecaire lening wordt verdeeld in 360 eigendomsaandelen
  • Funders/investeerders krijgen de mogelijkheid om een gezamenlijk recht van eigendom te verkrijgen
  • De duur van de investering kan door de funder zelf worden bepaald (van 1 maand tot 360 maanden)
  • Maandelijks wordt één aandeel afgelost. Het eigendom van dit aandeel gaat dan over van funder naar loaner/bewoner
  • Bij de reguliere aflossing ontvangt de funder een refund van de investering vermeerderd met de opgebouwde cumulatieve rente
  • Bij de reguliere betaling van de maandtermijn is de loaner elke maand een stukje meer eigenaar van de woning
  • Bij tussentijdse verkoop van de woning ontvangt de funder de opgebouwde rente en naar rato het aandeel in de netto opbrengst
  • Een aandeel kan tussentijds worden verkocht. Binnen het netwerk van (ex-)funders wordt het aandeel aangeboden om te kopen
  • De funder ontvangt een vaste cumulatieve rente. De rente is aanzienlijk hoger dan hetgeen wat mogelijk is bij een bank
  • Met een hypothecaire lening via House Funding wordt het rendement en het risico gespreid
  • Daarnaast helpen de funders een starter op de woningmarkt (sociaal rendement)

  Gegevens funders:

  • De hypothecaire lening van € 235.000,– wordt verdeeld in 360 eigendomsaandelen
  • De aaankoopkosten voor één aandeel zijn: € 652,78 per eigendomsaandeel
  • Formele waarde van het aandeel is momenteel: € 625,– (gebaseerd op de meest actuele WOZ-waarde)
  • De duur van de investering kan door de funder zelf worden bepaald (van 1 maand tot 360 maanden)
  • De vaste gegarandeerde rente voor de funder is 2,0 % cumulatief. Dit is een aanzienlijk hogere rente dan hetgeen wat mogelijk is bij een bank
  • Kiest de funder bijvoorbeeld voor een leenduur van 15 maanden (kavel #015/360), dan ontvangt de funder op 1 mei 2022 € 669,29 (= inclusief € 16,51 rente) op zijn/haar bankekening
  •  
  • Maandelijks wordt één aandeel afgelost. Het eigendom van dit aandeel gaat dan over van funder naar loaner/eigenaar
  • Bij een reguliere aflossing ontvangt de funder een refund van de investering vermeerderd met de opgebouwde cumulatieve rente
  • Een funder weet van tevoren exact op welke datum, welk bedrag op zijn bankrekening zal worden overgemaakt.
  • De betaling vindt plaats mits de loaner de maandtermijn op tijd heeft betaald.
  • De rente gaat in per 1 februari 2021

  Gegevens loaner(s):

  • Jonge hoog-opgeleide financiële professional met een vast maandelijks inkomen
  • Te betalen rente door loaner(s): 2,5% (looptijd van 30 jaar)
  • Maandtermijn loaner: € 929 (gemiddeld per maand € 652 aflossing + € 277 rente)
  • Na betaling van de maandtermijn heeft de loaner het woonrecht om van de woning gebruik te maken
  • Voor loaner zijn er geen verplichte kosten hypotheekadvies/-afhandeling zoals een bank die in rekening brengt
  • Een loaner betaalt enkel de notariskosten en optioneel de kosten voor een taxatie en een technische keuring
  • Overdrachtsbelasting: 0% (<35 jaar)
  • Bij het oversluiten van de lening (of bij verkoop van de woning) vergoeden de loaners/kopers aan de funders, die nog geen betaling van de refund + rente hebben ontvangen, de waarde/opbrengst + de opgebouwde cumulatieve rente + 1% exitfee als vergoeding voor House Funding.
  • Bij een reguliere aflossing zijn er geen verdere kosten.

  Ook interesse voor het funden van een eigen woning? https://housefunding.nl/lenen/ 

  Eigendomscertificaten

  De hypothecaire lening wordt verdeeld in 360 kavels. Deze kavels worden als eigendomscertificaten aan het sociaal netwerk te koop aangeboden.

  Eigendomscertificaten zijn aandelen in een woning. Een funder koopt een stukje eigendom van de woning. De koper van de woning lost elke maand minimaal één certificaat af. Het (deel)eigendom gaat daarmee over van de funder naar de koper. Geleidelijk wordt de koper de volledige eigenaar van de woning.

  Bij een huizencrisis wordt het risico van een prijsdaing gespreid over de aandeelhouders. Daarentegen kunnen aandeelhouders, bij tussentijdse verkoop van de woning, ook profiteren van een waardestijging.

  Gedurende de periode van de hypothecaire lening heeft de koper het woonrecht en de onderhoudsplicht voor de woning. De funders fungeren als (familie)bank en dragen de verpanding (het recht van 1e hypotheek) over aan House Funding B.V.

  Bij het oversluiten van de lening of bij verkoop van de woning ontvangt iedere (deel)eigenaar de opgebouwde cumulatieve rente + bij verkoop de netto-opbrengst naar rato van het eigendomsaandeel.

  Opbrengst (1)

  Bij een reguliere aflossing:

  • Na   1 jaar: €     679   (certificaat 012/360)
  • Na   5 jaar: €     797   (certificaat 060/360)
  • Na 10 jaar: €     973   (certificaat 120/360) 
  • Na 20 jaar: €  1.450  (certificaat 240/360)
  • Na 30 jaar: €  2.162  (certificaat 360/360)

  Opbrengst (2)

  Bij tussentijdse verkoop van de woning *:

  • Bij waardedaling – 25%:     €  489
  • Bij gelijkblijvende waarde: €  652
  • Bij waardestijging + 25%:  €  815
  • Bij waardestijging + 50%:  €  978

  * + de opgebouwde rente!

  Naam Gedoneerd bedrag Datum
  Anoniem  47.000,16 20-01-2021 / 12:01