De Nederlandse Bank (DNB) is van het padje af

De functie van De Nederlandse Bank (DNB) is economische stabiliteit. DNB kwam met het onzalige voorstel om het eigen huis als de nieuwe melkkoe te willen gaan gebruiken met het onderbrengen van een eigen woning in box 3 (beleggingen). Ook wil DNB de aftrekbaarheid van de hypotheekrente stopzetten.
Is het niet verstandiger om de totstandkoming van het eigenwoningbezit te hervormen? Voorop staat dat het eigenwoningbezit door particulieren dient te worden gestimuleerd. Dit was al in het verleden met bijvoorbeeld de premie-A woningen, waarbij de overheid zeg maar  1/3 van de hypotheek voor zijn/haar rekening nam. In Amsterdam is bijvoorbeeld 52% van de woningen een sociale huurwoning. Geef deze groep de mogelijkheid om hun woning met korting te kunnen kopen voor zelfbewoning (het zogenaamde uitponden van huurwoningen).

Woonlevensloop (curriculum vitae)
Met een eigenwoning krijgen starters de mogelijkheid om verlost te worden van de dure huur die ze maandelijks afdragen aan schimmige huisjesmelkers. Een belangrijk doel voor startes is om ‘huurvrij’ te worden door het kopen van een eigen woning. Om vervolgens de gekochte woning ‘hypotheekvrij’ te maken met het op termijn creëren van een stuk ‘financiële vrijheid’. Dit biedt perspectief voor starters en bijvoorbeeld degenen die werkzaam zijn in het onderwijs, de zorg en de publieke sector. Er ontstaat loyaliteit met de woonplaats, de buurt en de sociale omgeving. 
Om het kopen van een eigenwoning mogelijk te maken, moet dan wel het verschil tussen het bruto- en netto-inkomen worden beperkt. De huidige belastingvrije voet kan flink worden verhoogd. Als positief bijeffect kunnen degenen die in een beroep werken zoals het onderwijs, zorg of de publieke sector een groter deel van het inkomen besteden aan wonen. Iemand van 28 jaar met een bruto-inkomen van € 3.000,– per maand kan nu een huis kopen van maximaal 13 * € 3.000,– = € 36.000,– * factor 4.5 = € 154.000,– In Amsterdam zijn voor dit bedrag geen woningen te koop, hooguit een garage.

Ontwikkelingen
Het is voor starters op de woningmarkt vrijwel onmogelijk om een eigen woning te kunnen kopen. In bepaalde wijken in Amsterdam worden bijvoorbeeld vrijwel alle vrijkomende gezinswoningen opgekocht door beleggers. De woning wordt gesplitst of verkamerd. Een woning wordt bijvoorbeeld gekocht voor 5 ton en voor 1 ton verbouwd naar vier zelfstandige woonruimtes. De belegger is spekkoper. Hij vraagt per woonruimte € 1.500,– huur en laat de 4 zelfstandige woningen taxeren op 1,1 miljoen euro. Met deze taxatie kan hij/zij weer nieuwe panden aankopen.

De gemeente verhoogt bij woningsplitsing de OZB met 67%!!!
De gemeente is de lachende derde. Ze kunnen de OZB heffen over 1,1 miljoen in plaats van over 5 ton. 
Ze werken actief mee aan prijsopdrijving en kunnen ze de OZB eeuwigdurend in één jaar tijd met zo’n 67% (1*55%*20%) verhogen. De belangen van de gemeente Amsterdam is nogal verstengeld. Ze geeft aan dat met verkamering en splising het aantal woonruimten zal toenemen, waardoor dit een oplossing is voor de woningnood. (Wethouder Laurens Ivens van de SP: ‘Een woning is om in te wonen, maar niet om geld mee te verdienen’. Dat is natuurlijk mooi, alleen deze woonruimten komen niet ten goed aan starters, maar aan expats/arbeidsmigranten en rijke (internationale) studenten. Er is nogal een verstrengeling van belangen.

De belegger loopt weinig risico. De overdrachtsbelasting voor beleggers is weliswaar verhoogd van 2% naar 8% en voor starters verlaagd van 2% naar 0%. Dat is op zich een goede zaak. Zodra de overheid de subsidie voor expats/arbeidsmigranten intrekt (met de zogenaamde 30%-regeling voor ingekomen werknemersen de huurinkomsten als inkomen in box 1 laat opnemen in plaats van box 3 , zal de belegger de verhuur van woonruimte gaan afstoten en en gaan verkopen. Dat is de basis van beleggen: goedkoop een vervallen pand opkopen, opknappen en met flinke winst verkopen. Beleggen is niet een functie van kamer- of woningverhuurbedrijf. Dat is belastbare commerciële dienstverlening.

#housefunding #dnb #klaasknot #eigenwoning #melkkoe #huisjesmelkers