Heeft u een vragen?

Hieronder staan de meest voorkomende vragen over HouseFunding!

 

 

1. ALGEMEEN (4)

Er zijn drie partijen betrokken bij een crowdfunding hypotheek:

 • De koper van de woning (de LOANER),
 • De financiers van de woning (de FUNDERSfunders),
 • De hypotheekbemiddelaar (HouseFunding).

In plaats van de bank zijn de FUNDERS de financiers van de woning. De hypotheek wordt in 360 eigendomscertificaten verdeeld. Iedere FUNDER participeert in een stukje (deel)eigendom van de woning.

De LOANER lost elke maand een eigendomscertificaat af. De FUNDER ontvangt de waarde van het certificaat + de overeengekomen rente. Na 360 maanden is de LOANER volledig eigenaar van de door hem gekochte woning.

Category: 1. ALGEMEEN

De drie partijen zijn verenigd in een CvE (Club van Eigenaren).

Binnen de CvE worden de betrokkenen op de hoogte gehouden en wordt er, indien nodig, onderling beslissingen genomen over de voortgang van de hypotheek. HouseFunding is daarbij het centrale aanspreekpunt.

Category: 1. ALGEMEEN

Wij vinden het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om een huis te kunnen kopen.

HouseFunding wil starters, zzp-ers en zelfstandigen de mogelijkheid geven om, via crowdfunding, een huis te kopen zodat ze op latere leeftijd kunnen beschikken over een hypotheekvrije eigen woning.

Met de hypotheekvrije woning kunnen ze vervolgens anderen helpen met het kopen van een woning en om, voor zichzelf, te zorgen voor een (aanvullend) pensioen en financiële vrijheid.

Onze missie is om via House Funding te helpen bij:

 • de financiering om een (droom)woning te kunnen kopen,
 • de doelstelling om te groeien van huurvrij naar hypotheekvrij,
 • het realiseren van financiële vrijheid,
 • het leveren van een bijdrage om via funding anderen te helpen,
 • het verwerven van een leven zonder financiële zorgen.
Category: 1. ALGEMEEN

Je kunt een hypotheek ook via een bank verkrijgen. Een bank is echter nogal selectief en rekent hoge marges. House Funding bemiddelt met name voor degenen die bij de bank geen hypotheek kunnen krijgen, doordat ze bijvoorbeeld geen vast dienstverband hebben of omdat ze de voorkeur geven aan een directe hypotheek zonder hoge kosten en bemoeienis van een (grote)bank.

Category: 1. ALGEMEEN

2. DE HYPOTHEEKNEMER (LOANER) (15)

Een HouseFunding hypotheek is er voor iedereen. Om voor een hypotheek aan aanmerking te komen zijn er de volgende voorwaarden:

 • je dient minimaal 18 jaar oud te zijn,
 • je hebt een vaste verblijfplaats in Nederland,
 • je hebt een Nederlandse bankrekening op jouw naam,
 • je beschikt over een breed sociaal netwerk, met de bereidheid om in jouw woning te investeren (de FUNDERS),
 • je koopt zelf minimaal twaalf (eigendom)certificaten,
 • je beschikt over voldoende financiële middelen om de waarborgsom en de aankoopkosten te kunnen voldoen.

Als basis wordt de reguliere hypotheekrente van de grote banken gehanteerd. We willen graag bemiddelen in zo voordelig mogelijke hypotheken, echter wel rekening houdend met de kredietwaardigheid van de LOANER en het bieden van een aantrekkelijk rendement voor de FUNDERS om te willen participeren.

Op basis van de persoonlijke situatie van de LOANER geeft HouseFunding een rente-advies. De LOANER kan redenen aangeven om hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld een lagere rente doordat de familie bereid is om de financiering grotendeels op zich te nemen. Of een hogere rente om participatie van investeerders aantrekkelijker te maken. Een hypotheek is vooral maatwerk.

Op dit moment (peildatum 1 februari 2018) is de hypotheekrente van een standaardhypotheek 3,0% (100% hypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar).

Klik op de button: ‘Start een campagne’. Vul voor zover mogelijk de gegevens in. We nemen dan contact met je op om de campagne af te stemmen en om afspraken vast te leggen. Vervolgens kunnen we de campagne starten.

Hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij jou als huizenkoper. Je benadert jouw familie, vrienden en kennissen met de vraag om bij te dragen om een woning te kunnen kopen. Je kunt hiervoor jouw sociale media gebruiken om betrokkenheid te krijgen bij hetgeen wat jij wilt. HouseFunding kan je hierbij helpen. Jij bent echter degene die jouw sociale netwerk moet overtuigen om de funding te realiseren.

Gefeliciteerd! Je kunt nu de koopakte definitief ondertekenen. Via HouseFunding kun je, voor een laag bedrag, gebruik maken van een Notarisservice. Zodra zij de benodigde stukken van de woning hebben ontvangen, krijg je bericht waar je de akte(n) kunt ondertekenen.

HouseFunding maakt voor investeerders een informatiebrochure. Bij voorkeur komen de investeerders (FUNDERS) uit je eigen sociaal netwerk. Het is echter ook mogelijk om eerdere investeerders actief te benaderen.

HouseFunding brengt GEEN bemiddelingskosten in rekening. Zodra er echter directe kosten worden gemaakt worden deze wel doorberekend. Dit is bijvoorbeeld het geval als de funding niet slaagt en de overgemaakte bedragen, via een derdenrekening van een betaalprovider, aan de FUNDERS moet worden terugbetaald. Of de kosten die te maken hebben met een betalingsachterstand.

Om de funding te starten zijn er twee financiële momenten:

 • Om een campagne te starten betaal je € 95,– Bij een geslaagde funding ontvang je deze kosten terug.
 • Je stort een waarborgsom van 3, 6, 12 maanden. De hoogte van de waarborgsom is afhankelijk van het betalingsrisico

De waarborgsom

3 maanden – indien er sprake is van een laag risic. Bijvoorbeeld bij minimaal 20% eigen investering in de aanschafwaarde van de woning

6 maanden – indien er sprake is van een gemiddeld risico. Bijvoorbeeld als  het inkomen niet in de gewenste verhouding staat ten opzichte van de maandelijkse lasten

12 maanden – indien er sprake is van een hoger risico. Bijvoorbeeld bij een BKR-notering…

Bij verkoop van de woning of na afloop van de hypotheektermijn wordt de waarborgsom terugbetaald.

 

Je kunt zelf bepalen naar welke rentevaste periode jouw voorkeur gaat. Bij de huidige lage hypotheekrente adviseren wij om de rente voor langere tijd (voor minimaal 10 jaar) vast te zetten.

Na de rentevaste periode volgt een herziening. Het uitgangspunt is dat onder dezelfde voorwaarden de hypotheek met de dan geldende rente wordt herzien.

Ja dat kan. Jouw sociale netwerk bepaalt jouw kredietwaardigheid. Zij zijn degenen die aan jou de hypotheek verstrekken. Met een BKR-notering is het betalingsrisico in principe hoger en ben je doorgaans een hogere hypotheekrente verschuldigd. In dit geval betaalt de LOANER een hogere waarborgsom.

HouseFunding kan niet bepalen of er de mogelijkheid is voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie). De basis voor de hypotheek is de waarde van de woning en dat je niet meer leent dan past bij jouw persoonlijke situatie.

Bij een hypotheek op basis van crowdfunding koop je in feite een huis op afbetaling. Je bent pas volledig eigenaar aan het einde van de hypotheekperiode als alle termijnen zijn voldaan. Je bent als koper tijdens de hypotheekperiode echter wel volledig verantwoordelijk voor de woning. Het is dus noodzakelijk om de woning goed te onderhouden en de woning en jezelf goed te verzekeren.

Bij een (mogelijke)betalingsachterstand, meld je dit aan HouseFunding zodat we binnen de CvE kunnen kijken naar een betalingsregeling. Bij een betalingsachterstand zonder geldige reden kun je helaas niet langer gebruik maken van de woning. In tegenstelling tot een huurwoning heb je bij een koopwoning géén huurbescherming.

Indien de koper betalingsachterstand heeft en niet wil of niet kan meewerken aan een betalingsregeling, dan wordt de woning verkocht. De netto-opbrengst van de woning wordt, naar rato van het eigendomsaandeel, verdeeld onder de FUNDERS en de koper.

Ja. Laat je hier echter wel goed over adviseren. Bij oversluiten moet de bestaande hypotheek volledig zijn/worden afgelost.

Dat is mogelijk als de Schuld/Marktwaarde verhouding dit toelaat en er FUNDERS zijn die een 2e hypotheek willen financieren.

Dat is mogelijk voor zover er FUNDERS bereid zijn hun eigendomscertificaat eerder aan jou te willen verkopen.

Schrijf je in via deze link voor een vrijblijvend gesprek voor een hypotheek op basis van crowdfunding.

3. DE HYPOTHEEKGEVER (FUNDER) (5)

Als FUNDER weet van tevoren op welk rendement hij/zij kan rekenen. Als basis wordt de door de LOANER betaalde hypotheekrente aan de FUNDER als spaarrente uitbetaald. De hypotheekrente is bijvoorbeeld 2,5%

 1. De of/of variant.
  • De Funder krijgt een rendement van 2,5% (index 100) tot het moment dat de woning wordt verkocht, (mits de de Loaner de betreffende maandtermijn ook heeft afgelost)
  • of de Funder ontvangt, op het moment van verkoop, zijn/haar aandeel in de verkoopwaarde van de verkochte woning.
 2. De en/en variant
  • De Funder krijgt een rendement van 1,75% (index 75)  tot het moment dat de woning wordt verkocht, (mits de de Loaner de betreffende maandtermijn ook heeft afgelost)
  • én de Funder ontvangt, op het moment van verkoop, tevens zijn/haar aandeel in de verkoopwaarde van de verkochte woning.
 3. De en/en variant (met gegarandeerde betaling)
  • De Funder krijgt een rendement van 1,25% (index 50)  tot het moment dat de woning wordt verkocht, ongeacht of de Loaner de betreffende maandtermijn ook heeft afgelost
  • én de Funder ontvangt, op het moment van verkoop, tevens zijn/haar aandeel in de verkoopwaarde van de verkochte woning.

Tijdens de hypotheekperiode koopt de Loaner maandelijks één certificaat terug van de Funder. De aankoop van het certificaat vindt echter alleen plaats indien de Loaner ook zelf de maandtermijn heeft afgelost. Bij optie 3 neemt HouseFunding de verkoop over en neemt dan het certificaat over van de Funder (gegarandeerde verkoop ongeacht of de Loaner de maandtermijn wel heeft afgelost)

Bij een hypotheekaanvraag wordt van tevoren aangegeven welke variant voor de hypotheek zal worden gehanteerd.

Via HouseFunding is er geen tussenkomst van een (grote)bank. De funder betaalt niet mee aan een duur kantoor, hoge salarissen, bonussen en overhead. HouseFunding biedt de mogelijkheid om direct een ‘mens-tot-mens’ financiering voor een woning te verzorgen. De LOANERS betalen een hypotheekrente vergelijkbaar met hetgeen de (grote)banken hanteren. De FUNDERS ontvangen echter een veel hogere rente dan dat zij gemiddeld op een spaarrekening ontvangen.

Het is een ‘win-win’ hypotheek die aantrekkelijk is voor zowel de huizenkoper als ook voor de FUNDER. Bovendien helpt de FUNDER iemand die hij persoonlijk kent. Dat betekent profijt voor zowel de LOANER als voor de FUNDER. Mooi toch!

HouseFunding is niet aangesloten bij het netwerk van banken en financiële instellingen. HouseFunding is geen financiële instelling, maar een bemiddelaar/mediator. De FUNDERS zijn in feite de bank. Zij bepalen zelf het risico van de participatie. Zij kennen de LOANER en de woning. Het risico is beperkt tot de waarde van het eigendomscertificaat dat zij hebben aangekocht.

Een hypotheek op basis van HouseFunding biedt zekerheid door:

 • Het eigendomsaandeel in een waardevaste woning.
 • Rente die wordt gegarandeerd over de termijn waarvoor de rentevaste periode is afgesproken.
 • De FUNDER kent de woning en de beoogde koper van de woning.

Schrijf je in via deze link om een account aan te maken. Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden van nieuwe projecten.

Een FUNDER koopt 1 of meer eigendomscertificaten voor een woning. Over de aankoopwaarde ontvangt de FUNDER een hoge gegarandeerde rente. Bovendien kan de FUNDER meedelen in de waardevermeerdering als de woning tussentijds tegen een hogere waarde wordt verkocht. Daarentegen kan de FUNDER ook het risico lopen dat de opbrengst van de woning bij verkoop lager is.

Van elk project is een brochure beschikbaar met de te verwachten eindwaarden.

Klik hier voor een voorbeeld.

4. DE HYPOTHEEKBEMIDDELAAR (HOUSEFUNDING) (7)

Nee. Wij bemiddelen alleen bij particuliere woonhypotheken.

Nee. Wij zijn hypotheekbemiddelaar en géén hypotheek-adviseurs. We raden je daarom aan om altijd contact op te nemen met een financieel adviseur om te kijken welke hypotheek voor jou geschikt is.

HouseFunding zoekt voor nieuwe en bestaande hypotheken naar creatieve oplossingen. Te denken valt aan doelgroepen zoals starters, senioren en immigranten. Maar ook familiehypotheken met bijvoorbeeld 0% rente.

HouseFunding wil het verschil tussen de te betalen rente van de LOANERS en de te ontvangen rente van de FUNDERS zo klein mogelijk houden.

Ter vergelijking:

 • Bij een bank betaalt de LOANER 3% rente en ontvangt de spaarder gemiddeld 0,5% tot 0,85% rente.
 • Bij HouseFunding betaalt de LOANER 3% rente en ontvangt de FUNDER gemiddeld 2,25 tot 3% rente

HouseFunding heeft vooralsnog geen eigen kantoor. Op dit moment kun je voor vragen het beste een email sturen naar info@housefunding.nl. We nemen dan contact met je op om jouw vragen te beantwoorden.

Wij doen ons best om je altijd de beste service te bieden. Daarom vinden we het ook belangrijk om van je te horen wanneer we niet aan je verwachtingen voldoen. Neem daarvoor contact met ons op via klacht@housefunding.nl en vertel ons wat er misgaat of wat we kunnen verbeteren.

Wanneer we de klacht niet direct kunnen oplossen, nemen we binnen 24 uur contact met je op. We streven ernaar om een klacht binnen één week volledig opgelost te hebben.

Staat je vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar faq@housefunding.nl

Load More