Heeft u een vragen?

Hieronder staan de meest voorkomende vragen over HouseFunding!

 

 

1. ALGEMEEN (4)

Er zijn drie partijen betrokken bij de lening op basis van crowdfunding:

 • De koper van de woning (de LOANER),
 • De financiers van de woning (de FUNDERS),
 • De facilitator bij de aankoop met een hypothecaire lening-op-afbetaling (HOUSEFUNDING)

In plaats van de bank zijn de Funders degenen die de aankoop van de woning financieren. Zij worden (mede-)eigenaar van de woning. De hypotheek wordt in 360 eigendomsaandelen verdeeld. Iedere funder participeert in een stukje (deel)eigendom van de woning.

De Loaner lost elke maand een eigendomsaandeel af. De funder ontvangt de waarde van het aandeel + de overeengekomen rente. Na 360 termijnen is de loaner volledig eigenaar van de door hem gekochte woning.

HouseFunding faciliteert de onderlinge financiering en communicatie

De drie partijen zijn verenigd in een Corporatie van Eigenaren (CvE). Het onderling contact verloopt digitaal. De 360 eigendomsaandelen vertegenwoordigen 100% van de stemwaarde (er zijn 360 stemmen). Beslissingen worden in principe genomen met meerderheid van stemmen. House Funding kan in voorkomende gevallen echter, uit het oogpunt van algemeen belang,  hiervan afwijken.

Category: 1. ALGEMEEN

De drie partijen zijn verenigd in een Corporatie van Belanghebbenden (CvB).

Binnen de CvB worden de betrokkenen op de hoogte gehouden en wordt er, indien nodig, onderling beslissingen genomen over de voortgang van de lening. Bij beslissingen is de stemkeuze van degenen met de meeste aandelen leidend. House Funding kan hier echter, uit het oogpunt van algemeen belang van afwijken.

HouseFunding is het centrale aanspreekpunt en informeert de CvB periodiek van de status van de lening en van ontwikkelingen die hierop van belang zijn.

Category: 1. ALGEMEEN

Wij vinden het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om een huis te kunnen kopen en de woning op een voordelige, transparante wijze te kunnen financieren.

Starters, zzp-ers en zelfstandigen krijgen de mogelijkheid om, via crowdfunding, een huis te kopen zodat ze op latere leeftijd kunnen beschikken over een hypotheekvrije eigen woning. Met de hypotheekvrije woning kunnen ze vervolgens anderen helpen met het kopen van een woning en om, voor zichzelf, te zorgen voor een (aanvullend) pensioen en financiële vrijheid.

Senioren krijgen de mogelijkheid om, via crowdfunding, hun woning te verzilveren. Dit kan met een omgekeerde hypotheek of met een verzilverhypotheek. Met HouseFunding kan een gepensioneerde de waarde van de woning gebruiken om als ‘pensionada’ te kunnen genieten.

Onze missie is om via House Funding te helpen bij:

 • de mogelijkheid aan iedereen te bieden om een (droom)woning te kunnen kopen,
 • te groeien van huurvrij naar hypotheekvrij,
 • het realiseren van financiële vrijheid,
 • het leveren van een maatschappelijke bijdrage om via funding anderen te helpen,
 • het verkrijgen van een extra aanvullend pensioen.
Category: 1. ALGEMEEN

Als koper kun je een hypotheek via een financiële instelling afsluiten. Een bank is echter nogal selectief, kijkt vooral naar het eigen belang, rekent hoge marges en hebben primair een financiële doelstelling. Het is een goed georganiseerd oligopolie waar de partijen onderling afspraken maken. Als je kunt voldoen aan hun eisen is het een prima mogelijkheid om een hypotheek voor een woning af te sluiten.

House Funding bemiddelt met name voor degenen die bij de bank geen hypotheek kunnen krijgen of daar geen hypotheek willen of kunnen afsluiten. De kopers zijn bijvoorbeeld starter of hebben (nog)geen vast dienstverband. Ze geven mogelijk de voorkeur aan een directe hypotheek via hun eigen (sociaal) netwerk, zonder tussenkomst van een (groot)bank.

Category: 1. ALGEMEEN

2. DE HYPOTHEEKNEMER (LOANER) (15)

Een HouseFunding hypotheek is er voor iedereen. Om voor een hypotheek aan aanmerking te komen zijn er de volgende voorwaarden:

 • je dient minimaal 18 jaar oud te zijn,
 • je hebt een vaste verblijfplaats in Nederland,
 • je hebt een Nederlandse bankrekening op jouw naam,
 • je beschikt over een breed sociaal netwerk, met de bereidheid om in jouw woning te funden,
 • je beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten koper en waarborgsom te kunnen voldoen.

Als kosten koper moet je rekening houden met:

 • kosten funding € 2.497,-
 • lidmaatschap HouseFunding voor € 47,– per jaar
 • ca. 5% kosten koper (k.k.)
 • een waarborgsom van 3 maandtermijnen

De kosten voor funding dienen bij een toezegging/commitment van 100% funding worden overgemaakt. Hierna worden de funders gevraagd hun toezegging gestand te doen en het toegezegde bedrag over te maken.

 

Als richtlijn wordt de reguliere hypotheekrente op basis van 30 jaar rentevast van de grootbanken gehanteerd. We willen graag bemiddelen in zo voordelig mogelijke leningen, echter wel rekening houdend met het vertrouwen in de Loaner en het bieden van een aantrekkelijk rendement voor de Funders om te willen participeren.

Op basis van de persoonlijke situatie van de Loaner geeft HouseFunding een rente-advies. De Loaner kan redenen aangeven om hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld een lagere rente of rentevrije lening doordat de familie bereid is om de financiering (grotendeels) op zich te nemen. Of een hogere rente om participatie van externe investeerders aantrekkelijker te maken en de fundingcampagne te laten slagen. Een hypothecaire lening is vooral ook maatwerk.

Op dit moment (peildatum 1 februari 2020) is de rente van een standaardlening 2,3% (100% hypotheek met een rentevaste periode van 30 jaar).

 

Klik op de button: ‘Start een campagne’. Vul voor zover mogelijk de gegevens in. We nemen dan contact met je op om de campagne af te stemmen en om afspraken vast te leggen. Vervolgens kunnen we de campagne starten.

Hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor jou als huizenkoper. Je benadert jouw familie, vrienden en kennissen met de vraag om je te helpen een woning te kunnen kopen. Je kunt hiervoor jouw sociale media gebruiken om betrokkenheid te krijgen bij hetgeen wat jij graag wilt. HouseFunding kan je hierbij helpen. Jij bent echter degene die jouw sociaal netwerk moet overtuigen om de funding te realiseren.

Zie het niet als ‘bedelen om geld’. Maak er een feestje van. Het is leuk om mekaar te kunnen helpen. Naast een loopbaancarriere heeft iedereen ook zijn eigen wooncarriere. Dit wordt vaak bepaald door belangrijke momenten in het leven van iemand. Maak bijvoorbeeld gebruik van:

 • Een fundingsfeestje voor je sociaal netwerk
 • Doe een woonwens en vraag je netwerk om dit via social media te delen
 • Praat er met anderen over op een verjaardag, op de sportclub, op social media zoals via WhatsApp
 • Stel ook je (toekomstige) buren op de hoogte van je plannen

Gefeliciteerd!

Zodra de woning voor 100% is gefund en de bijdragen van de funders zijn overgemaakt, kun je het (voorlopig) koopcontract, onder voorbehoud van financiering, ondertekenen. Via de makelaar of via HouseFunding kun je gebruik maken van een notarisservice of een notaris naar keuze inschakelen. Zodra zij de benodigde stukken van de woning hebben ontvangen, krijg je bericht waar het (voorlopig) koopcontract, onder voorbehoud van financiering, kunt ondertekenen en op welke datum de overdracht zal plaatsvinden.

De koopsom met kosten koper (k.k.) wordt overgemaakt naar de notaris. Van de notaris ontvang je de sleutels van je woning. De verkoper ontvangt via de notaris de overeengekomen koopsom op zijn rekening.

Veel woonplezier in je nieuwe woning!!!

HouseFunding brengt alleen gemaakte kosten in rekening. Voor bijvoorbeeld een vergoeding voor cumulatieve rente de kosten van financiële transacties, incassokosten dan wel de uren en kosten die te maken hebben met een betalingsachterstand.

De waarborgsom

De waarborgsom is 3 maanden. In speciale gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Bij verkoop van de woning of na afloop van de hypotheektermijn wordt de waarborgsom verrekend met de laatste 3 termijnen. Over de laatste 3 termijnen is de Loaner dan geen aflossing + rente meer verschuldigd.

 

Ja dat kan. Niet de BKR maar jouw sociaal netwerk bepaalt namelijk jouw kredietwaardigheid. Zij zijn degenen die aan jou de hypotheek verstrekken. Met een BKR-notering is het betalingsrisico in principe wel hoger en ben je doorgaans een hogere rente verschuldigd.

De Loaner is verplicht om aan HouseFunding een eventuele BKR-notering te melden.

Hypothecaire leningen zullen door House Funding worden aangemeld bij BKR.

Ja. Laat je hier echter wel goed over adviseren. Bij oversluiten moet de bestaande hypotheek volledig zijn/worden afgelost en zijn doorgehaald in het hypotheekregister. HouseFunding faciliteert geen hypothecaire leningen waarbij al een 1e pandrecht is verstrekt aan een financieele instelling zoals een grootbank.

HouseFunding maakt voor investeerders een informatiebrochure. Bij voorkeur komen de investeerders (Funders) uit je eigen sociaal netwerk. Je moet bereid zijn om je sociaal netwerk hiervoor te benaderen. Het is echter ook mogelijk om eerdere investeerders via HouseFunding te laten benaderen. Deze moet je dan wel een aantrekkelijk rendement kunnen bieden.

Lukt het niet om voldoende funders binnen een campagneperiode te werven, dan stopt de funding. Voor een niet geslaagde funding zijn geen kosten verschuldigd (‘no cure, no pay’).

Vooraf wordt door HouseFunding een inschatting gemaakt van de haalbaarheid van de funding. Op basis van de inschatting van House Funding, is het mogelijk dat een fundingsopdracht niet wordt geaccepteerd.

Dit is ook het geval als gegevens niet kloppen. Van een Loaner wordt een oprechte weergave verlangd van bijvoorbeeld het inkomen, verplichtingen en de persoonlijke situatie.

Je kunt zelf bepalen naar welke rentevaste periode jouw voorkeur gaat.

Of je nu voor een rentevaste periode van 10 jaar, 20 jaar of 30 jaar kiest de te hanteren rente blijft hetzelfde. Het gaat om een rente die aantrekkelijk is voor de funders/investeerders. Om meer zekerheid te bieden en te krijgen gaat HouseFunding normaliter uit van 30 jaar rentevast.

Het is wel mogelijk om de rente voor een kortere periode vast te leggen. Na de rentevaste periode volgt dan een herziening voor zowel de Loaner als voor de Funders. Het uitgangspunt is dat onder dezelfde voorwaarden de hypothecaire lening met de dan geldende rente wordt herzien.

HouseFunding kan niet bepalen of er de mogelijkheid is voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie). De basis voor de hypothecaire lening via HouseFunding is de waarde van de woning en dat je niet meer leent dan wat past bij jouw persoonlijke situatie.

Het risico van een mogelijke waardedaling wordt uitgesmeerd over veel Funders. Daardoor loopt de Loaner veel minder risico.

Overige risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico zijn af te dekken door het afsluiten van een, van toepassing zijnde, risicoverzekering.

De doorgaans lagere hypotheekrente bij NHG is bij HouseFunding niet van toepassing. De persoonlijke situatie bepaalt de hypotheekrente bij HouseFunding.

Tevens bespaart de koper 1% van de koopsom. Dit is de koper verschuldigd bij het afsluiten van NHG.

Mogelijk dat de funders meer vertrouwen hebben als er een hypothecaire lening kan worden afgesloten met NHG en zij daardoor genoegen nemen met een lager rendement.

Bij een hypotheek op basis van crowdfunding koop je een huis-op-afbetaling. Je bent pas volledig eigenaar aan het einde van de hypotheekperiode en als alle termijnen zijn voldaan. Je bent als koper tijdens de hypotheekperiode echter wel volledig verantwoordelijk voor de woning. Het is dus noodzakelijk om de woning goed te onderhouden en de woning en jezelf goed te verzekeren.

Bij een (mogelijke)betalingsachterstand, meld je dit aan HouseFunding zodat we binnen de CvE kunnen kijken naar een betalingsregeling. Bij een betalingsachterstand zonder geldige reden kun je helaas niet langer gebruik maken van de woning. Hou HouseFunding altijd goed op de hoogte van een wijziging in je persoonlijke situatie. In tegenstelling tot een huurwoning heb je bij een koopwoning géén huurbescherming. Je hebt het woonrecht voor de woning zover je de overeengekomen maandtermijn op tijd betaalt.

Indien de koper betalingsachterstand heeft en niet wil of niet kan meewerken aan een betalingsregeling, dan wordt de woning verkocht. De netto-opbrengst van de woning wordt, naar rato van het eigendomsaandeel, verdeeld onder de Funders en de Loaner. Bij het verkoopklaar achterlaten van de woning ontvangt de Loaner na verkoop een refund van de waarborgsom.

Dat is mogelijk als de Schuld/Marktwaarde verhouding dit toelaat, er al een 1e hypothecaire lening is via HouseFunding en er Funders zijn die een 2e hypothecaire lening willen financieren.

Het doel is om een woning zo snel mogelijk hypotheekvrij te krijgen. Het is mogelijk om de leentermijn te verkorten met het eerder aflossen van eigendomsaandelen. Hiermee wordt de afbouwfase verkort en dit geeft de Loaner vrijheid om de hypothecaire lening op maat aan te passen aan zijn situatie.

Schrijf je in via deze link voor een vrijblijvend (digitaal)gesprek voor een hypothecaire lening. Op bais van de persoonlijke situatie gaan we kijken of dit voor jou of voor jullie haalbaar is.

3. DE HYPOTHEEKGEVER (FUNDER) (5)

Een Funder weet van tevoren op welk rendement hij/zij kan rekenen. Als basis wordt de door de Loaner betaalde hypotheekrente aan de Funder als spaarrente uitbetaald. De hypotheekrente is bijvoorbeeld 2,5% dan is de spaarrente eveneens 2,5%

De spaarrente eindigt bij de uitbetaling van het eigendomsaandeel of bij verkoop van de woning.

Indien de woning tussentijds wordt verkocht, krijgt de Funder zijn aandeel in de gerealiseerde waarde bij verkoop van de woning uitbetaald.

Tijdens de hypotheekperiode koopt de Loaner maandelijks één eigendomscertificaat terug van de Funder. Het huis wordt geleidelijk het volledige eigendom van de Loaner

Via HouseFunding is er geen tussenkomst van een (groot)bank. De hypothecaire lening wordt direct tussen de Loaners als leners en de Funders als spaarders afgesloten. De funder betaalt niet mee aan een duur kantoor, hoge salarissen, bonussen en overhead. HouseFunding biedt de mogelijkheid om direct een ‘mens-tot-mens’ financiering voor een woning te verzorgen. De Loaners betalen een hypotheekrente vergelijkbaar met hetgeen de (groot)banken hanteren of kunnen zelf aangeven voor welke hypotheekrente zij de benodigde koopsom kunnen verkrijgen. Voor de Funders is het aantrekkelijk om een veel hogere rente te ontvangen dan dat zij gemiddeld op een spaarrekening zullen ontvangen.

Het is een ‘win-win’ situatie tussen de vraag en aanbod voor financiering. Het is aantrekkelijk voor zowel de huizenkoper als voor de Funder. Bovendien helpt de Funder iemand die hij zo mogelijk persoonlijk ook kent. Zijn geld wordt niet gebruikt voor een investering in het mogelijk paralelle, deels illegale, bancaire systeem. Dat betekent een eerlijk profijt voor zowel de Loaner als voor de Funder. Mooi toch!

HouseFunding is niet aangesloten bij het netwerk van (groot)banken en financiële instellingen. HouseFunding is geen financiële instelling en geen (hypotheek)bemidelaar, maar faciliteert hypothecaire leningen op afbetaling. De Funders zijn in feite de bank. Zij bepalen zelf het risico van de (beperkte) participatie. Zij kennen de Loaner en de woning. Het risico is beperkt tot de waarde van het eigendomscertificaat dat zij hebben aangeschaft.

Een hypothecair lening op basis van HouseFunding biedt zekerheid door:

 • Het eigendomsaandeel in een waardevaste woning.
 • De spaarrente wordt gegarandeerd over de termijn waarvoor de rentevaste periode is afgesproken, mits de Loaner de betreffende termijn ook heeft betaald.
 • De Funder kent de woning en de beoogde koper van de woning.

Schrijf je in via deze link om een account aan te maken. Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden van nieuwe fundingsprojecten.

Een Funder koopt 1 of meer eigendomscertificaten voor een woning. Over de aankoopwaarde ontvangt de Funder een aantrekkelijke rente. Bovendien kan de Funder meedelen in de waardevermeerdering als de woning tussentijds tegen een hogere waarde wordt verkocht. Daarentegen kan de Funder het risico lopen dat de opbrengst van de woning bij verkoop lager is.

Van elk project is een brochure beschikbaar met de te verwachten eindwaarden.

Klik hier voor een voorbeeld (volgt)

4. DE HYPOTHEEKBEMIDDELAAR (HOUSEFUNDING) (7)

Nee. Wij faciliteren alleen particuliere hypothecaire leningen voor woningen/appartementen

Nee. Wij faciliteren hypothecaire leningen op afbetaling en zijn géén hypotheek-adviseurs. We raden je daarom aan om voor advies contact op te nemen met een hypotheekadviseur om te kijken welke hypotheek voor jou het meest geschikt en haalbaar is.

HouseFunding zoekt voor nieuwe en bestaande hypotheken naar creatieve oplossingen. Te denken valt aan doelgroepen zoals starters, zelfstandigen en senioren. Maar ook familiehypotheken met bijvoorbeeld 0% rente.

HouseFunding wil vraag en aanbod direct kunnen faciliteren, zonder de noodzaak om een (groot)bank in te schakelen. De nadruk ligt op het faciliteren van doe-het-zelf oplossingen.

HouseFunding wil het verschil tussen de te betalen rente van de hypothecaire lening van de Loaners en de te ontvangen rente van de Funders zo klein mogelijk houden.

Ter vergelijking:

 • Bij een bank betaalt de Loaner 2,3% rente en ontvangt de Funder gemiddeld 0,0% spaarrente.
 • Bij HouseFunding betaalt de Loaner 2,3% rente en ontvangt de Funder dezelfde 2,3% rente!!!

HouseFunding geeft geen advies, maar faciliteert het afsluiten van een hypothecaire lening bij de aankoop van een woning onder de meest gunstige voorwaarden. HouseFunding heeft vooralsnog geen eigen kantoor; de nadruk ligt op online contact. Vragen kun je stellen aan de chatmedewerker op de website.  Voor algemene vragen kun je het beste een email sturen naar info@housefunding.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.  Voor dringende vragen kun je bellen met 06 24703262

Voor inhoudelijke vragen over hypotheken, belastingaangelegenheden en hypotheekbemiddeling kun je het beste contact opnemen met een erkende hypotheekadviseur.

 

Wij doen ons best om je altijd de beste service te bieden. Daarom vinden we het ook belangrijk om van je te horen wanneer we niet aan je verwachtingen voldoen. Neem daarvoor contact met ons op via klacht@housefunding.nl en vertel ons wat er misgaat of wat we kunnen verbeteren.

Wanneer we de klacht niet direct kunnen oplossen, nemen we contact met je op. We streven ernaar om een klacht binnen één week volledig opgelost te hebben.

Staat je vraag er niet bij? Stuur dan een mail met je vraag naar faq@housefunding.nl

Load More