Heeft u een vragen?

Hieronder staan de meest voorkomende vragen over HouseFunding!

 

 

2. DE HYPOTHEEKNEMER (LOANER) (15)

Een HouseFunding hypotheek is er voor iedereen. Om voor een hypotheek aan aanmerking te komen zijn er de volgende voorwaarden:

  • je dient minimaal 18 jaar oud te zijn,
  • je hebt een vaste verblijfplaats in Nederland,
  • je hebt een Nederlandse bankrekening op jouw naam,
  • je beschikt over een breed sociaal netwerk, met de bereidheid om in jouw woning te investeren (de FUNDERS),
  • je koopt zelf minimaal twaalf (eigendom)certificaten,
  • je beschikt over voldoende financiële middelen om de waarborgsom en de aankoopkosten te kunnen voldoen.

Als basis wordt de reguliere hypotheekrente van de grote banken gehanteerd. We willen graag bemiddelen in zo voordelig mogelijke hypotheken, echter wel rekening houdend met de kredietwaardigheid van de LOANER en het bieden van een aantrekkelijk rendement voor de FUNDERS om te willen participeren.

Op basis van de persoonlijke situatie van de LOANER geeft HouseFunding een rente-advies. De LOANER kan redenen aangeven om hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld een lagere rente doordat de familie bereid is om de financiering grotendeels op zich te nemen. Of een hogere rente om participatie van investeerders aantrekkelijker te maken. Een hypotheek is vooral maatwerk.

Op dit moment (peildatum 1 februari 2018) is de hypotheekrente van een standaardhypotheek 3,0% (100% hypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar).

Klik op de button: ‘Start een campagne’. Vul voor zover mogelijk de gegevens in. We nemen dan contact met je op om de campagne af te stemmen en om afspraken vast te leggen. Vervolgens kunnen we de campagne starten.

Hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij jou als huizenkoper. Je benadert jouw familie, vrienden en kennissen met de vraag om bij te dragen om een woning te kunnen kopen. Je kunt hiervoor jouw sociale media gebruiken om betrokkenheid te krijgen bij hetgeen wat jij wilt. HouseFunding kan je hierbij helpen. Jij bent echter degene die jouw sociale netwerk moet overtuigen om de funding te realiseren.

Gefeliciteerd! Je kunt nu de koopakte definitief ondertekenen. Via HouseFunding kun je, voor een laag bedrag, gebruik maken van een Notarisservice. Zodra zij de benodigde stukken van de woning hebben ontvangen, krijg je bericht waar je de akte(n) kunt ondertekenen.

HouseFunding maakt voor investeerders een informatiebrochure. Bij voorkeur komen de investeerders (FUNDERS) uit je eigen sociaal netwerk. Het is echter ook mogelijk om eerdere investeerders actief te benaderen.

HouseFunding brengt GEEN bemiddelingskosten in rekening. Zodra er echter directe kosten worden gemaakt worden deze wel doorberekend. Dit is bijvoorbeeld het geval als de funding niet slaagt en de overgemaakte bedragen, via een derdenrekening van een betaalprovider, aan de FUNDERS moet worden terugbetaald. Of de kosten die te maken hebben met een betalingsachterstand.

Om de funding te starten zijn er twee financiële momenten:

  • Om een campagne te starten betaal je € 95,– Bij een geslaagde funding ontvang je deze kosten terug.
  • Je stort een waarborgsom van 3, 6, 12 maanden. De hoogte van de waarborgsom is afhankelijk van het betalingsrisico

De waarborgsom

3 maanden – indien er sprake is van een laag risic. Bijvoorbeeld bij minimaal 20% eigen investering in de aanschafwaarde van de woning

6 maanden – indien er sprake is van een gemiddeld risico. Bijvoorbeeld als  het inkomen niet in de gewenste verhouding staat ten opzichte van de maandelijkse lasten

12 maanden – indien er sprake is van een hoger risico. Bijvoorbeeld bij een BKR-notering…

Bij verkoop van de woning of na afloop van de hypotheektermijn wordt de waarborgsom terugbetaald.

 

Je kunt zelf bepalen naar welke rentevaste periode jouw voorkeur gaat. Bij de huidige lage hypotheekrente adviseren wij om de rente voor langere tijd (voor minimaal 10 jaar) vast te zetten.

Na de rentevaste periode volgt een herziening. Het uitgangspunt is dat onder dezelfde voorwaarden de hypotheek met de dan geldende rente wordt herzien.

Ja dat kan. Jouw sociale netwerk bepaalt jouw kredietwaardigheid. Zij zijn degenen die aan jou de hypotheek verstrekken. Met een BKR-notering is het betalingsrisico in principe hoger en ben je doorgaans een hogere hypotheekrente verschuldigd. In dit geval betaalt de LOANER een hogere waarborgsom.

HouseFunding kan niet bepalen of er de mogelijkheid is voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie). De basis voor de hypotheek is de waarde van de woning en dat je niet meer leent dan past bij jouw persoonlijke situatie.

Bij een hypotheek op basis van crowdfunding koop je in feite een huis op afbetaling. Je bent pas volledig eigenaar aan het einde van de hypotheekperiode als alle termijnen zijn voldaan. Je bent als koper tijdens de hypotheekperiode echter wel volledig verantwoordelijk voor de woning. Het is dus noodzakelijk om de woning goed te onderhouden en de woning en jezelf goed te verzekeren.

Bij een (mogelijke)betalingsachterstand, meld je dit aan HouseFunding zodat we binnen de CvE kunnen kijken naar een betalingsregeling. Bij een betalingsachterstand zonder geldige reden kun je helaas niet langer gebruik maken van de woning. In tegenstelling tot een huurwoning heb je bij een koopwoning géén huurbescherming.

Indien de koper betalingsachterstand heeft en niet wil of niet kan meewerken aan een betalingsregeling, dan wordt de woning verkocht. De netto-opbrengst van de woning wordt, naar rato van het eigendomsaandeel, verdeeld onder de FUNDERS en de koper.

Ja. Laat je hier echter wel goed over adviseren. Bij oversluiten moet de bestaande hypotheek volledig zijn/worden afgelost.

Dat is mogelijk als de Schuld/Marktwaarde verhouding dit toelaat en er FUNDERS zijn die een 2e hypotheek willen financieren.

Dat is mogelijk voor zover er FUNDERS bereid zijn hun eigendomscertificaat eerder aan jou te willen verkopen.

Schrijf je in via deze link voor een vrijblijvend gesprek voor een hypotheek op basis van crowdfunding.

Load More