Fasering

HouseFunding logoEen hypotheek voor iedereen !

Aspirant-kopers van een koopwoning kunnen aangeven dat ze geïnteresseerd zijn om via HouseFunding de aanschaf van een koopwoning op basis van crowdfunding te financieren.

De kopers maken vrijblijvend een (online) afspraak. Tijdens een oriënterend (video)gesprek wordt gekeken of de werkwijze via HouseFunding voor de koper(s) haalbaar is.

De opbouwfase

Indien dit het geval is kan op basis van ‘no cure, no pay’ een opdracht voor de funding geven.  De funding wordt op de site van HouseFunding gestart en het sociaal netwerk van de koper en/of investeerdes worden benaderd om te participeren bij de financiering van de woning.

Zodra het is gelukt om minimaal 100% aan toezeggingen binnen te krijgen wordt op de woning een bod uitgebracht. Zodra het bod wordt geaccepteerd wordt de woning onder voorbehoud van financiering gekocht.

De feitelijke funding start. De financiering van de woning wordt op basis eigendomsaandelen door de funders overgemaakt naar HouseFunding of naar een Derdenrekening bij een notaris. 

Er is een periode van 1-2 weken beschikbaar om de betalingen rond te maken. Zodra 100% van de betalingen hebben plaatsgevonden kan de woning daadwerkelijk worden gekocht. Het (voorlopige) koopcontract wordt ondertekend. 

Vervolgens wordt, indien nog niet het geval, de koopsom door HouseFunding overgemaakt naar de notaris. De koper maakt de kosten koper (k.k.) over naar de notaris en/of House Funding.

De afbouwfase

Het eigendom van de woning ligt in eerste instantie bij de funders. Middels een splitsing in 360 eigendomsaandelen zijn zij de feitelijke eigenaar van de woning.

De koper(s) van de woning hebben het woonrecht en de onderhoudsplicht voor de woning. Bij het niet nakomen van de maandelijkse verplichting om de maandtermijn te betalen, vervalt het woonrecht voor de kopers.

De funders dragen het pandrecht over aan House Funding. House Funding is de 1e pandhouder en heeft het recht van hypotheek.

Maandelijks wordt door de koper één eigendomsaandeel afgelost. Via House Funding wordt het eigendomsaandeel van de funder, voor de aankoopwaarde vermeerderd met de overeengekomen rente, terugbetaald. Het deeleigendom gaat over van de funder naar de koper.