Fasering

HouseFunding logoEen hypotheek voor iedereen !

Aspirant-kopers van een koopwoning kunnen aangeven dat ze geïnteresseerd zijn om de  koopwoning op basis van crowdfunding via HouseFunding te financieren.

De kopers maken vrijblijvend een afspraak. Tijdens dit oriënterend gesprek wordt gekeken of de werkwijze via HouseFunding voor de kopers haalbaar is.

Indien dit het geval is kunnen ze een opdracht voor de funding geven. De beoogde woning wordt onder voorbehoud van financiering gekocht. De funding wordt op de site van HouseFunding gestart en het sociaal netwerk van de koper wordt benaderd om te participeren bij de financiering van de woning.

De koper financiert zelf 10% van de eigendomsaandelen. Deze aankoop fungeert als zekerheid voor de overige funders. Deze eigendomsaandelen worden aan het einde van de hypotheekperiode, met de opgebouwde rente, aan de koper terugbetaald.

Is de funding geslaagd dan kan de woning definitief worden gekocht en volgt de formele procedure bij de notaris.