House Funding voorbereid op ‘blockchain’

House Funding is als crowdfundingsplatform voorbereid op ‘blockchain technology’. Via ‘blockchain’ wordt het eigendom van de verschillende blokjes/stenen met elkaar verbonden. De koper van een woning koopt blokjes financiering bij investeerders zoals familie, vrienden en collega’s. Voor de investeerders wordt de waarde van een investering gevoed en opgestuwd door het onderliggend vastgoed en het vertrouwen in de koper. House Funding richt zich vooral op starters die de voorkeur geven aan het kopen van een woning in plaats van het afdragen van torenhoge huren aan vastgoedinvesteerders. House Funding is innovatief op het gebied van de financiering van particuliere woningen op basis van crowdfunding.

Het gedachtengoed achter House Funding is vooral ingegeven door de stagnerende huizenmarkt die grote delen van de bevolking, zoals starters, zzp-ers en huishoudens met een laag- of middeninkomen, niets meer te bieden heeft. De hypotheekregels zijn ongemeen streng en bieden ook mensen met een redelijk stabiel inkomen nauwelijks perspectief. House Funding gaat daar verandering in brengen: een revolutie op de woningmarkt.

Met House Funding koop je de woning op afbetaling op basis van crowdfunding. Een nieuwe manier van huizenfinanciering. De investeerder verkrijgt een stukje eigendom in een woning. Elke maand wordt aan de koper/bewoner een stukje eigendom  overgedragen.
Degenen met een eigendomsaandeel kunnen dit aandeel gebruiken om te verkopen. Een investeerder kan op deze manier diverse blokjes/stenen kopen in een portfolio van woningen. Ook de bewoner kan het reeds verkregen eigendomsrecht in blokjes/stenen via blockchain weer ‘verkopen’. Hij kan de waarde die in de ‘stenen’ zit tussentijds verzilveren. Het kopen en het bezit van een woning wordt een dynamisch proces. De waarde van het eigendomsaandeel kan stijgen/dalen door de marktwaarde maar ook doordat de woning bijvoorbeeld is gerenoveerd en veel meer waard is geworden. De werkwijze is volledig transparant voor de deelnemers.

De financiering van de woningmarkt is nogal traditioneel met grote kansen en grote risico’s voor de huizenkopers en de financiers. Met blockchain is het mogelijk om het risico (en het rendement) direct te spreiden over meerdere personen. In plaats van dat de bank dit doet, doen de funders/spaarders dit zelf. Hij/zij koopt eigendomsaandelen in woningen en bouwt daarmee een vastgoedportefeuille.

House Funding faciliteert de aankoop van een woning op basis van crowdfunding. Een appartement/woning wordt daarbij gesplitst in 360 eigendomsaandelen. Deze eigendomsaandelen zijn in het bezit van de funders en/of de bewoners.