Hypotheekbemiddeling

HouseFunding logoEen hypotheek voor iedereen !

HouseFunding is geen bank en heeft ook niet de kosten van een bank. Er is vooralsnog geen kantoor, duur personeel, bonuscultuur of risicovolle hypotheken.

HouseFunding faciliteert de financiering bij de aankoop van een woning. Alleen de kosten die echt worden gemaakt worden ook doorberekend.

Een woning wordt bij een lening over 30 jaar verdeeld in 360 eigendomsaandelen (30 jaar x 12 maanden = 360 aandelen)

De loaner kan bij HouseFunding kiezen uit 3 varianten: 

  1. Op basis van een eigendomsaandeel óf een hoge rente. Een hypotheek met voor de funders een hoge rente die gelijk is aan de rente die de loaner betaalt. Is er sprake van tussentijdse verkoop dan wordt de waarde van het eigendomsaandeel uitbetaald zonder rentevergoeding.
  2. Op basis van een eigendomsaandeel én een gemiddelde rente. Een hypotheek met voor de funders een lagere rente dan de rente die de loaner betaalt. Bij tussentijdse verkoop wordt de waarde van het eigendomsaandeel uitbetaald inclusief de opgebouwde rente.
  3. Op basis van een eigendomsaandeel zonder rente. Het sociale netwerk is bereid om de woning als funders te financieren zonder rentevergoeding. Bij tussentijdse verkoop wordt de waarde van het eigendomsaandeel uitbetaald.