Hypotheekrente

HouseFunding logoEen hypotheek voor iedereen !

HouseFunding hanteert als richtlijn een rente vergelijkbaar met de banken

echter op basis van veel betere voorwaarden

Richtlijn rente loaners (de kopers van de woning):

Met vrijwel geen risico (LTV <60%) is de rente 1,0% of zelfs 0,0%

Met beperkt risico (LTV <90%) is de rente tussen de 1,5% en 4,0%

Met gemiddeld risico (LTV <100%) is de rente tussen de 5,0% en 7,5%

Richtlijn rente funders (de financiers van de lening):

(peildatum: 1 januari 2021)

Via HouseFunding betaalt de koper bijvoorbeeld een rente van 2,5%.
De funder ontvangt via HouseFunding een rente van 2,0%!!!

Bij een bank betaalt de koper bijvoorbeeld een rente van 2,5%.
De funder ontvangt via de bank een spaarrente van 0,0%
 
Het rentepercentage is echter enkel bedoeld als referentie en wordt gehanteerd als de koper bepaalde zekerheden, vergelijkbaar aan de zekerheden van een bank, kan verstrekken. De koper moet wel in staat zijn de hypothecaire lening te kunnen terugbetalen.

Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan een ander rentepercentage worden gehanteerd. Via de werkgever, familie of bij een hecht sociaal netwerk, of vanuit religieuze overwegingen kan ook gekozen worden voor een rentevrije lening. De koper betaalt dan alleen aflossing. De funder ontvangt een refund van het geleende bedrag. 

Bij een meer onzekere toekomstige financiële situatie, of het niet kunnen of willen aanspreken van het sociaal netwerk, kan er ook worden gekozen voor een hoger rentepercentage zoals bijvoorbeeld 5% of 7,5%. De funders/investeerders lopen dan mogelijk meer risico. De koper betaalt een hogere rente en de funders ontvangen een hoger rendement.