Meer weten

1 Zoeken

Hoe stel je een zoekopdracht goed in? Of hoe ontdek je wat je financiële ruimte is?

Meer weten (Funda) >>

Financiering

Bereken wat je budget is?

Welk bedrag kun je maandeljks 
aan aflossing + rente betalen?

Meer weten

2 Bezichtigen

Welke vragen moet je aan de makelaar stellen? Waar moet je wel en juist niet op letten?

Meer weten (Funda) >>

Financiering

Neem contact op met House Funding

Start via House Funding
ter oriëntatie een campagne 

Meer weten

3 Bieden

Wat kan en wil je bieden? Hoe bepaal je het juiste bod? Welke voorbehouden zijn belangrijk?

Meer weten (Funda) >>

Financiering

Bij 100% toezegging via House Funding, doe het juiste bod.

Let op: Koop de woning altijd
‘onder voorbehoud van financiering’

Meer weten

4 Kopen

Wat moet je regelen voor de definitieve koop? Zijn er misschien subsidiemogelijkheden?

Meer weten (Funda) >>

Financiering

Betaling door de Funders
(via House Funding) binnen voorbehoudtermijn.

Bij volledige betaling definieve aankoop. 

Meer weten

5 Hypotheek regelen

Hoe zorg je dat je niet onnodig veel aan je hypotheek betaalt? Is maximaal lenen een optie?

Meer weten (Funda) >>

Financiering

Betaling aankoopsom aan notaris

Betaling Kosten Koper (K.K.) aan notaris

Ondertekening en sleuteloverdracht bij notaris

 

 

(Bron: Funda / House Funding)

Meer weten

6 Verhuizen en wonen

Hoe bereid je je voor op een verhuizing? En wordt het zelf doen of toch professionele hulp?

Meer weten (Funda) >>

Financiering

Gefeliciteerd met de woning!
Véél woonplezier!

Vanaf nu start de maandelijkse 
betaling van de termijn.

Na 360 termijnen ben je 
100% eigenaar van de woning.

Deze 6 stappen neem je bij financiering via House Funding

 

Stap 1.  De Oriëntatie voor Funding

 • Kies het huis/woomruimte van jouw voorkeur. Mail vervolgens het adres of de Funda-link en de te verwachten koopsom naar HouseFunding (info@housefunding.nl)
 • Bereken de hoogte van de benodigde hypothecaire lening. Bijvoorbeeld: € 300.000,–
 • Geef aan of jullie 100% financiering nodig hebben of dat jullie eigen (spaar)geld kunnen inbrengen, bijvoorbeeld € 30.000,–
 • Geef aan wat het meest recente belastbaar/bruto inkomen is. Bijvoorbeeld: € 60.000,– als (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen
 • Geef aan of er nog andere financiële verplichtigen zijn zoals bijvoorbeeld een lening voor een auto
 • Geef aan tegen welke rentepercentage je denkt de financiering rond te kunnen krijgen. Bijvoorbeeld 2% rente bij financiering door het sociaal netwerk 
 • Stuur deze gegevens naar: info@housefunding.nl of gebruik het antwoordformulier
 Na beoordeling door House Funding wordt er een concept fundingsadvies opgesteld. Op basis van dit advies kun je/jullie besluiten om een gratis pledge (toezegging door financiers) uit te voeren. In deze fase is er nog geen betaling vereist door de financiers en er zijn geen kosten verschuldigd door de aanvrager. 
 


Stap 2.  De Pledge (de toezegging)

 • De fundingscampagne wordt geactiveerd. Kijk op de website voor soortgelijke campagnes (https://housefunding.nl/campagnes/)
 • Gebruik Social Media, WhatsApp, mail of neem contact op met jouw (sociaal) netwerk om de campagne onder de aandacht te brengen!
 • House Funding brengt de campagne onder de aandacht bij de financiers van soortgelijke campagnes en adverteert op Facebook/Instagram om de campagne in de buurt onder de aandacht te brengen
 • Plaats de campagne door op jouw pagina of breng dit via WhatsApp zoals bijvoorbeeld een familieApp onder de aandacht
Concept fundingscampagne
Na beoordeling door House Funding wordt er een concept fundingscampagne aangemaakt. Degenen binnen jouw Sociaal Netwerk kunnen vervolgens toezeggingen doen dat ze bereid zijn om de woning te financieren. Er is nog geen betaling vereist en er zijn geen kosten verschuldigd. Gebruik Social Media, WhatsApp, mail of bel jouw sociaal netwerk om de financiering rond te krijgen. 
Voor het definitief starten van de campagne heeft de koper het volgende aan eigen geld benodigd:
     1.    0% – 3% kosten koper (K.K.) – kosten notaris, kadaster, taxatiekosten, technische keuring
     2.    0% – 8% overdrachtsbelasting (<35 jaar: 0%; >35 jaar: 2%; 2e-woning/belegging: 8%) 
Voor het aanmaken van een concept fundingscampagne worden door House Funding geen kosten in rekening gebracht. 
 


Stap 3.  De Funding

 • Bij voldoende toezeggingen kan er een bod op de woning worden uitgebracht of de woning kan onder voorbehoud van financiering worden gekocht.
 • De aankoopprijs van de woning wordt definitief bepaald.
 • Bij de notaris wordt een voorlopig koopcontract onder voorbehoud van financiering en eventueel andere voorwaarden, zoals een taxatie of technische keuring, ondertekend.
 • De feitelijke funding wordt gestart
 • De waarborgkosten voor het starten van de feitelijke funding zijn € 995,– Zodra de campagne is geslaagd en de verkoop is afgerond, worden deze waarborgkosten teruggestort. 
 • Degenen die een toezegging hebben gedaan worden door  House Funding benaderd om hun toezegging binnen 48 uur gestand te doen. Zo niet, dan wordt het kavel vrijgegeven en aangeboden aan de andere financiers.
 • Binnen de termijn van ‘het voorbehoud van de financiering’ moet de funding/financiering volledig zijn afgerond.
 • Lukt het niet om de funding binnen deze termijn af te ronden, dan dient de koper het (voorlopig) koopcontract te ontbinden (let op dit is heel belangrijk en de verantwoordelijkheid van de koper!!!)
 • Is het gelukt om de funding binnen deze termijn af te ronden, dan is de campagne geslaagd. De aankoopsom wordt overgemaakt naar de notaris. De (sleutel)overdracht kan plaatsvinden.
 
 
Stap 4.  De overdracht
 • Bij de notaris vindt de ondertekening en de overdracht plaats
 • House Funding heeft, namens de funders, het 1e pandrecht op de woning
 • Je geeft een automatische incasso af voor de betaling van de maandtermijn.
 • Als koper ontvang je, na betaling van de koopsom (via House Funding) en de kosten koper (door jou als koper), de sleutels van de woning.
 

Stap 5.  De aflosfase
 • Maandelijks betaal je vooraf, via automatisch overschrijving, de vastgestelde maandtermijn
 • Tijdens de aflosfase ben je zelf verantwoordelijk voor aanvullende kosten en (gemeentelijke) heffingen zoals die gelden voor eigenaren en het onderhoud van de door jou gekochte woning. 
 • Bij het in gebreke zijn van de vooraf betaling van de vastgestelde maandtermijn vervalt het woonrecht.
 • Door House Funding worden de belanghebbenden periodiek op de hoogte gehouden van de status van de lening

 

Stap 6.  De beëindiging

 • Bij verkoop van de woning of bij oversluiting van de lening naar een financiële instelling wordt de funding beëindigd.
 • House Funding maakt de eindafrekening. De waarde bij verkoop of de NWWI-taxatiewaarde wordt, na aftrek van de nog te betalen rente en kosten, naar rato verdeeld over de (deel)eigenaren. Bij een voortijdige beëindiging van de funding hanteert House Funding 1% exitfee.
 • Bij een reguliere aflossing zijn geen kosten of exitfee veschuldigd en is de koper na de fundingsperiode de volledige eigenaar van de woning.