Worden starters uit de stad uitgejaagd?

Vandaag kopte De Telegraaf: Jonge kopers definitief uit stad verjaagd‘.

Het is niet een probleem van vandaag. Het probleem speelt al jaren in Amsterdam.

Jongeren worden in Amsterdam op de woningmarkt buitengesloten. Als een jongere zich op 18 jarige leeftijd gaat inschrijven op Woningnet moet hij/zij zeker nog 12-15 jaar wachten om in aanmerking te komen voor een huurwoning.

Middengroepen zoals onderwijzers, verpleegkundigen en politie-agenten komen evenmin in aanmerking voor een woning in Amsterdam. Vrijkomende  sociale huurwoningen gaan naar mensen die recht hebben op huurtoeslag. Van de middengroepen moeten veel vacante posities nu al worden ‘ingevlogen’ vanuit de regio. Velen staan daags meer dan 2 uur (deels) in de file om het personeelstekort in Amsterdam aan te vullen. Dat is niet meer te doen.

Het duurt niet lang meer en kinderen uit Amsterdam moeten naar internaten in de provincie om nog onderwijs te kunnen volgen. Verpleegkundigen moet worden ‘ingevlogen’ vanuit het Oostblok en Azie en worden ondergebracht in pensions of tijdelijke containerwoningen. Het gewenste meer blauw op straat komt door personeelstekort neer op een verdere verschraling van blauw.

Wat kan de Gemeente Amsterdam doen?

In Amsterdam was in 2015 ruim 70 procent van de Amsterdamse woningen een huurwoning. Het aandeel sociale huurwoningen van corporaties en particuliere eigenaren was 57,3 procent van alle woningen in 2015!!! (Bron: NRC)

De koopwoningen die op de markt komen worden voor een groot deel weggekaapt door (particuliere) beleggers en door buitenlandse werknemers (expats), waardoor  starters en nieuwkomers op de markt voor koopwoningen geen enkele kans maken. De situatie met de huurwoningen (wachtlijsten van 12-15 jaar) treedt nu ook op bij de koopwoningen. Je zult eerst 10-15 jaar moeten sparen om überhaupt te kunnen denken aan het kopen van een woning.

Er zijn al veel verschillende projecten om braakliggende of leegstaande terreinen te gebruiken voor woningbouw. Zoals het terrein van het Provinciaal Waterleidingsbedrijf in Oost, de Bijlmerbajes, Litte Manhattan bij station Lelylaan, hoogbouw bij station Amstel, de ZuidAs etc. Alleen is dit veel te weinig. Amsterdam heeft een enorme voorraad aan sociale huurwoningen. Het is de hoogste tijd dat deze woningen worden ‘uitgepond’. Na een renovatie worden de gerenoveerde woningen tegen een markconforme prijs aangeboden aan de huidige bewoners. De woningen die niet worden verkocht kunnen door de corporaties regulier worden verkocht.

Veel bewoners van een sociale huurwoning hebben niet direct een economische binding met Amsterdam.

Sociale woningbouw is voor Amsterdammers die een binding hebben met Amsterdam en door een beperking, een bestaansinkomen op minimum niveau of door pech niet kunnen wonen in een reguliere koop of huurwoning. Dit is een groep die hulp nodig heeft en dit krijgt via huurtoeslag, bijstands(uitkeringen), Voedselbank, Stadspas etc.

Geef wooncorporaties de ruimte om projecten voor koopwoningen te ontwikkelen voor degenen met een praktische (V)MBO-opleiding en/of het middenkader. Bied zekerheid aan met aanvullende servicecontracten voor onderhoud. Zorg voor goed werkende VvE’s. Maak het wonen in de stad weer interessant voor degenen waar in de stad personeelstekort voor is zoals degenen met een praktische (V)MBO-opleiding en/of het middenkaderbehoefte.

Een bijkomend voordeel is een sterke verbetering van de leefbaarheid in de woonbuurten en in Amsterdam als geheel. Degenen met een koopwoning hebben belang bij een schone en nette buurt. Ook zal de afhankelijkheid op allerlei sociale voorzieningen kunnen afnemen.

Een hypotheek voor iedereen!

House Funding is fel tegenstander van het buitensluiten van kwetsbare groepen op de woningmarkt. Iederen, die de ambitie en de verantwoordelijkheid heeft, zou de mogelijkheid moeten hebben om een woning te kunnen kopen. Financiële instellingen doen nu moeilijk bij het verstrekken van hypotheken aan onder andere starters, zzp-ers en senioren.

House Funding zet zich in om iedereen in aanmerking te laten komen voor de financiering van een koopwoning. De focus ligt op het faciliteren bij het verkrijgen van een hypotheek voor de al jaren achtergestelde groepen op de woningmarkt zoals starters, zzp-ers en senioren. De rode draad is de ontwikkeling van een financieel duurzame wooncyclus en het scheppen van een verbonden woonomgeving!

Met House Funding is het risico beperkt. Als er sprake is van een huizenbubble en deze spat uit elkaar, dan is het risico niet voor de koper maar voor degenen die hebben bijgedragen met de aankoop van 360 eigendomsaandelen. Voorop staat dat een huis is om in te leven en geen investeringsopbject is. Investeerders gaan weg zodra het rendement terugloopt. Bewoners blijven. Het is hun plekje om in te wonen. Als dat op termijn rendement oplevert, is dat meegenomen.

Ga van huurvrij naar hypotheekvrij naar financieel vrij!

Voor starters is het belangrijk om al op jonge leeftijd huurvrij te zijn. Koop als starter je eerste (deel)appartement als je 25-30 jaar bent. In principe ben je dan hypotheekvrij als je 55-60 bent. Je betaalt dan geen hypotheek meer. Heb je dan kinderen dan is dit het moment dat ze waarschijnlijk al het huis uit zijn of het uit huis gaan. Maandelijks kun je geld overhouden. Dit kun je gebruiken om je kinderen of andere nieuwe starters te helpen. Dit levert een leuk rendement op die je, als je gepensioneerd bent, kunt laten verzilveren. Zo werk je aan extra passief inkomen als aanvulling bovenop de AOW en het pensioen.

Wil je meer informatie hoe je als starter of als investeerder kunt werken aan de wooncyclus, neem dan contact op met HouseFunding (info@housefunding.nl)

Bronnen: De TelegraafNRC, Het Parool en de Volkskrant