Géén bemiddelingskosten

HouseFunding brengt alleen gemaakte kosten in rekening. Voor bijvoorbeeld een vergoeding voor cumulatieve rente de kosten van financiële transacties, incassokosten dan wel de uren en kosten die te maken hebben met een betalingsachterstand.

De waarborgsom

De waarborgsom is 3 maanden. In speciale gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Bij verkoop van de woning of na afloop van de hypotheektermijn wordt de waarborgsom verrekend met de laatste 3 termijnen. Over de laatste 3 termijnen is de Loaner dan geen aflossing + rente meer verschuldigd.