Hoe is het onderling contact?

De drie partijen zijn verenigd in een Corporatie van Belanghebbenden (CvB).

Binnen de CvB <woning …> worden de betrokkenen op de hoogte gehouden en wordt er, indien nodig, onderling beslissingen genomen over de voortgang van de lening. Bij beslissingen is de stemkeuze van degenen met de meeste aandelen leidend. House Funding kan hier echter, uit het oogpunt van algemeen belang van afwijken.

HouseFunding is het centrale aanspreekpunt en informeert de CvB periodiek van de status van de lening en van ontwikkelingen die hierop van belang zijn.