Is House Funding aangesloten bij AFM ?

HouseFunding is niet aangesloten bij het netwerk van (groot)banken en financiële instellingen. HouseFunding is geen financiële instelling en geen (hypotheek)bemidelaar, maar faciliteert hypothecaire leningen op afbetaling. De Funders zijn in feite de bank. Zij bepalen zelf het risico van de (beperkte) participatie. Zij kennen de Loaner en de woning. Het risico is beperkt tot de waarde van het eigendomscertificaat dat zij hebben aangeschaft.

Een hypothecair lening op basis van HouseFunding biedt zekerheid door:

  • Het eigendomsaandeel in een waardevaste woning.
  • De spaarrente wordt gegarandeerd over de termijn waarvoor de rentevaste periode is afgesproken, mits de Loaner de betreffende termijn ook heeft betaald.
  • De Funder kent de woning en de beoogde koper van de woning.