Is House Funding aangesloten bij AFM ?

HouseFunding is niet aangesloten bij het netwerk van banken en financiële instellingen. HouseFunding is geen financiële instelling, maar een bemiddelaar/mediator. De FUNDERS zijn in feite de bank. Zij bepalen zelf het risico van de participatie. Zij kennen de LOANER en de woning. Het risico is beperkt tot de waarde van het eigendomscertificaat dat zij hebben aangekocht.

Een hypotheek op basis van HouseFunding biedt zekerheid door:

  • Het eigendomsaandeel in een waardevaste woning.
  • Rente die wordt gegarandeerd over de termijn waarvoor de rentevaste periode is afgesproken.
  • De FUNDER kent de woning en de beoogde koper van de woning.