Prijs/prestatie van de hypotheek

HouseFunding wil het verschil tussen de te betalen rente van de hypothecaire lening van de Loaners en de te ontvangen rente van de Funders zo klein mogelijk houden.

Ter vergelijking:

  • Bij een bank betaalt de Loaner 2,3% rente en ontvangt de Funder gemiddeld 0,0% spaarrente.
  • Bij HouseFunding betaalt de Loaner 2,3% rente en ontvangt de Funder dezelfde 2,3% rente!!!