Waarom krijg ik via HouseFunding een hoge rente?

Via HouseFunding is er geen tussenkomst van een (groot)bank. De hypothecaire lening wordt direct tussen de Loaners als leners en de Funders als spaarders afgesloten. De funder betaalt niet mee aan een duur kantoor, hoge salarissen, bonussen en overhead. HouseFunding biedt de mogelijkheid om direct een ‘mens-tot-mens’ financiering voor een woning te verzorgen. De Loaners betalen een hypotheekrente vergelijkbaar met hetgeen de (groot)banken hanteren of kunnen zelf aangeven voor welke hypotheekrente zij de benodigde koopsom kunnen verkrijgen. Voor de Funders is het aantrekkelijk om een veel hogere rente te ontvangen dan dat zij gemiddeld op een spaarrekening zullen ontvangen.

Het is een ‘win-win’ situatie tussen de vraag en aanbod voor financiering. Het is aantrekkelijk voor zowel de huizenkoper als voor de Funder. Bovendien helpt de Funder iemand die hij zo mogelijk persoonlijk ook kent. Zijn geld wordt niet gebruikt voor een investering in het mogelijk paralelle, deels illegale, bancaire systeem. Dat betekent een eerlijk profijt voor zowel de Loaner als voor de Funder. Mooi toch!