Wat gebeurt er bij een betalingsachterstand?

Bij een hypotheek op basis van crowdfunding koop je in feite een huis op afbetaling. Je bent pas volledig eigenaar aan het einde van de hypotheekperiode als alle termijnen zijn voldaan. Je bent als koper tijdens de hypotheekperiode echter wel volledig verantwoordelijk voor de woning. Het is dus noodzakelijk om de woning goed te onderhouden en de woning en jezelf goed te verzekeren.

Bij een (mogelijke)betalingsachterstand, meld je dit aan HouseFunding zodat we binnen de CvE kunnen kijken naar een betalingsregeling. Bij een betalingsachterstand zonder geldige reden kun je helaas niet langer gebruik maken van de woning. In tegenstelling tot een huurwoning heb je bij een koopwoning géén huurbescherming.

Indien de koper betalingsachterstand heeft en niet wil of niet kan meewerken aan een betalingsregeling, dan wordt de woning verkocht. De netto-opbrengst van de woning wordt, naar rato van het eigendomsaandeel, verdeeld onder de FUNDERS en de koper.