Wat zijn de voordelen voor de FUNDER?

Een FUNDER koopt 1 of meer eigendomscertificaten voor een woning. Over de aankoopwaarde ontvangt de FUNDER een hoge gegarandeerde rente. Bovendien kan de FUNDER meedelen in de waardevermeerdering als de woning tussentijds tegen een hogere waarde wordt verkocht. Daarentegen kan de FUNDER ook het risico lopen dat de opbrengst van de woning bij verkoop lager is.

Van elk project is een brochure beschikbaar met de te verwachten eindwaarden.

Klik hier voor een voorbeeld.