Zekerheid

HouseFunding logoEen hypotheek voor iedereen !

HouseFunding is het kopen van een woning middels ene hypothecaire lening op afbetaling. Pas als alle termijnen van de lening zijn betaald is de koper volledig eigenaar van de woning.

De koper van een woning heeft geen huur- of woonbescherming. Indien de maandtermijn niet (volledig) wordt voldaan vervalt het woonrecht en kan de koper geen gebruik meer maken van de woning en dient de woning door de koper te worden verkocht. Voor de funders is het belangrijk dat zij de investering op de afgesproken datum terugkrijgen. Dit is een zekerheid die HouseFunding aan de funders wil kunnen bieden. Indien de koper de maandtermijn regulier heeft betaald, garandeert HouseFunding de terugbetaling met rente aan de funder(s).

Er kunnen zich echter situaties voordoen, bijvoorbeeld door ziekte of een rigoureuze wijziging in de financiële omstandigheden, waardoor de koper de maandelijkse termijn niet (volledig) kan betalen. Er wordt dan, samen met de funders, gekeken naar een oplossing om de lening te herfinancieren. Dit is alleen een optie indien er geen enkele andere oplossing mogelijk is.