Zekerheid

HouseFunding logoEen hypotheek voor iedereen !

HouseFunding is het kopen van een woning op afbetaling. Pas als alle termijnen zijn betaald is de koper de volledige eigenaar van de woning.

De koper van een woning heeft geen huur- of woonbescherming. Indien de maandtermijn niet (volledig) wordt voldaan vervalt het woonrecht en kan de koper geen gebruik meer maken van de woning en zal de woning worden verkocht. Voor de funders is het belangrijk dat zij de investering op de afgesproken dag terugkrijgen. Dit is een zekerheid die HouseFunding aan de funders wil kunnen bieden.

Er kunnen zich echter situaties voordoen, bijvoorbeeld door ziekte of een rigoureuze wijziging in de financiële omstandigheden, dat de koper de maandelijkse termijn niet meer (volledig) kan betalen. Er wordt dan gekeken naar een oplossing om de lening te herfinancieren. Dit is alleen een optie indien er geen enkele andere oplossing mogelijk is.