Zekerheid

HouseFunding logoEen hypotheek voor iedereen !

HouseFunding is het kopen van een woning op afbetaling. Pas als alle termijnen zijn betaald is de koper de volledige eigenaar van de woning.

De koper van een woning heeft echter geen huurbescherming. Indien de maandtermijn niet (volledig) wordt voldaan kan de koper geen gebruik meer maken van de woning er zal de woning worden verkocht.

Er kunnen zich echter situaties voordoen, bijvoorbeeld door ziekte of een rigoureuze wijziging in de financiële omstandigheden, dat de koper de maandelijkse termijn niet meer (volledig) kan betalen. Er wordt dan binnen de groep funders gekeken naar een oplossing om de hypotheek te herfinancieren. Dit is natuurlijk alleen een optie indien er geen andere oplossing mogelijk is.